Pregled materijala sa 123. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 28.04.2009. godine

09 Nov 2010
11631 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak kojim se usvaja Informacija o upravnom rješavanju u 2008. godini u Zeničko-dobojskom kantonu
 3. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2009. godinu"
 4. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23 pozicija "Subvencije za poticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji"
 5. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za 2009. godinu u razdjelu 23, NAD 405 "Subvencije-veterinarsvo"
 6. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za subvencioniranje JP "Šumsko-privredno društvo" d.o.o. Zavidovići u razdjelu 23, NAD 407 "Subvencije JP ŠPD ZDK"
 7. Odluka o subvencioniranju razlike cijene za isporuku drvnih sortimenata ŠIP "STUPČANICA" d.d. Olovo pod povoljnijim uslovima
 8. Zaključak o odoravanju isplate sredstava na ime subvencije razlike cijene drvnih sortimenata JP "Šumsko-privredno društvo" d.o.o. Zavidovići za mjesec mart 2009. godine
 9. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 23, pozicija "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada"
 10. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini pozicija "Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u razdjelu 23
 12. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje ZDK u svrhu poticaja aktivnih mjera za zapošljavanje demobiliziranih boraca
 13. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 30, pozicije "Transfer pojedincima", "Transfer neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni grantovi općinama" za 2009. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 14. Zaključak kojim se prihvata Analiza stanja u oblasti zapošljavanja na području ZDK i mogućnosti unapređivanja stanja
 15. Odluka o odobravanju sredstava za javne- humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona
 16. Odluka o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć od značaja za rad udruženja u 2009. godini
 17. Odluka o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći putem Centara za socijalni rad
 18. Odluka o odobravanju sredstava udruženju "Humanost- societas humanitatis" Zenica za implementaciju projekta "Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" u Maglaju za period april-decembar 2009. godine
 19. Zaključak kojim se daje saglasnost na Projekat "Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica"
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 pozicija "Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika" za 2009. godinu
 21. Odluka o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2008/2009 godinu sa područja ZDK
 22. Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija za akademsku 2008/2009 godinu sa područja ZDK
 23. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Enesa Hrkića za direktora Srednje tehničke škole u Zavidovićima
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji "Roditelja i prosvjetnih radnika" iz Žepča na ime projekta "Droga babroga"
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Agenciji "Bulbulton" iz Zenice na ime troškova organizacije zajedničke mature učenike srednjih škola iz Zenice
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Fejzić Jasminu na ime troškova prezentacije reljefnih prikaza bosanskih kraljeva
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije Zeničkog na ime troškova takmičenja iz Islamske vjeronauke za učenike V, VI i VII razreda osnovne škole
 28. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću "FS-Zenicabus" d.o.o. Zenica na ime prijevoza učenika na takmičenje iz engleskog jezika
 29. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 21 pozicija "Transfer neprofitnim organizacijama" za 2009. godinu
 30. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo zdravstva (uvodi se nova pozicija "Tekuće potpore iz inostranstva")
 31. Zaključak o davanju saglasnosti za uplatu sredstava za dodatne građevinske radove II faze rekonstrukcije ambulanti porodične medicine projekta "Jačanje zdravstvenog sektora"
 32. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za popravku poljoprivrednog zemljišta u 2008. godini sa tabelom korisnika ovih sredstava
 33. Zaključak kojim se zadužuju ministarstva koja imaju prihode od namjenskih sredstava da sačine informacije o načinu ubiranja, problematici i efektima utroška
 34. Zaključak kojim se povlači sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona
 35. Zaključak kojim se obustavlja isplata obaveza prema dobavljačima koji su u obaveznom odnosu sa kantonom dok ne izmire obaveze po osnovu javnih prihoda

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma