Pregled materijala sa 130. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 03.06.2009. godine

09 Nov 2010
11859 puta
 1. Zaključak kojim se prihvata dopunjena Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti
 3. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih mjesta na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih poslova - 40 mlađih inspektora i 60 policajaca
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva ZDK
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK poslanika Ahmić Eseda
 6. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK poslanika Agić Suada
 7. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II, III, IV i V na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK poslanika Imamović Zaima
 8. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK
 9. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK
 10. Zaključak o utvrđivanju Amandmana III na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK
 11. Zaključak o utvrđivanju Amandmana IV na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK
 12. Zaključak o prihvatanju Amandmana I,II i III na Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK Zakonodavno-pravne komisije
 13. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji kreditne linije "Kreditiranje stambenih potreba mladih" Komisije za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i davanju saglasnosti da se raspiše Javni poziv za odobravanje kredita od preostalih sredstava
 14. Zaključak kojim se zadužuje Komisija za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih da osmisli dalje korištenje vraćenih sredstava i provedu anketu radi korekcije kriterija
 15. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih
 16. Zaključak kojim se daje saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju ZDK za 2009. godinu
 17. Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju ZDK da sačini Informaciju o privatizaciji veterinarskih stanica
 18. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta Agencije za privatizaciju ZDK
 19. Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade ZDK broj:02-18-32881/05 od 14.11.2005. godine vezano za saglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na ležištu "Rača"
 20. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za eksploataciju industrijskog otpada na ležištu "Rača"
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za troškove predujma vođenja prethodnog postupka pokrenutog stečajnog postupka za pravno lice "Stolarija" d.d. Zenica
 22. Zaključak o imenovanju Buza Osman kao punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "Nova trgovina" d.d. Žepče za dan 11.06.2009. g.
 23. Stavlja se van snage Zaključak Vlade ZDK broj: 02-14-29676/08. od 10.09.2008. godine
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala u svrhu realizacije projekta "Rekonstrukcija glavnog cjevovoda od azbest-cementnih cijevi" u općini Kakanj
 25. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju III. Faze fekalne kanalizacije u MZ Bistrica, Općina Žepče
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za završetak izgradnje vodovoda za MZ Budoželje, općina Vareš
 27. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za izgradnju dijela kanalizacionog kolektora Oštrac-Buci općina Visoko
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za boračka pitanja, od grantova Federacije BiH
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera za zapošljavanje demobiliziranih boraca
 30. Zaključak kojim se daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Ministarstva za boračka pitanja
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja Manifestacije "Majski zov slobode" povodom obilježavanja datuma i događaja iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata, I dio Programa za maj-juli 2009. g.
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Pušelja Luci iz Žepča, udovi umrlog RVI, za potrebe sanacije stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Čolić Fahrudinu, demobilisanom borcu iz Željeznog Polja, općina Žepče, za potrebe izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Buljubašić Naimu, RVI iz Zavidovića, za potrebe sanacije stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Gradinović Nijazu, RVI iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Kopić Nijazu, demobilisanom borcu iz Olova, za potrebe sanacije stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Lizalo Fahriji udovici poginulog branioca iz Zenice za potrebe kupovine stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 38. Zaključak o skidanju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava  Aganović Hati za potrebe kupovine stambenog objekta
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Dervišević Safidi, udovici poginulog borca iz Zenice za potrebe kupovine stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja
 40. Zaključak o odobravanju sredstava  Klubu sjedeće odbojke "Zenica 92" na ime pomoći za organizaciju V. Međnorodnog turnira u sjedećoj odbojci "Majski zov slobode"
 41. Zaključak kojim se prihvata Informacija o broju i socijalnom statusu ovisnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 42. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Miroslav Krleža" iz Zenice od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-opremanje kabineta
 43. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Abdulvehab Ilhamija" iz Tešnja od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke- kabinet informatike
 44. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Skender Kulenović" iz Zenice od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a za potrebe opremanja Dnevnog centra
 45. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" iz Kaknja od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke- opremanje kabineta
 46. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "21.mart" iz Matuzića od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-nabavka opreme za fiskulturnu dvoranu
 47. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Hasan Kikić" iz Zenice od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-vanjska stolarija u Područnoj školi Gradišće
 48. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" iz Visokog od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke- rekonstrukcijaobjekta Područne škole Porječani
 49. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Osnovna specijalna škola iz Zenice od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-nabavka didaktičkog materijala za rad Dnevnog centra
 50. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "vareš Majdan" iz Vareša od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija objekta Područne škole Dabravine
 51. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Rešad Kadić" iz Tešnja od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija školskog objekta
 52. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Olovo" iz Olova od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija objekta područne škole u Olovskim Lukama
 53. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Katarina Kosača Kotromanić" iz Žepča od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-izgradnja školskog objekta
 54. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Gostović" iz Zavidovića od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija školskog objekta
 55. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Alija Nametak" iz Žepča od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-vanjska stolarija na školskoj zgradi
 56. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Vareš" iz Vareša od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-opremanje kabineta fizike i hemije
 57. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, OŠ "Hasan Kikić" iz Olova od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija školskog objekta
 58. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Srednja mješovita škola "Žepče" iz Žepča od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke- rekonstrukcija školskog objekta
 59. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Srednja stručna škola Tešanj od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-nabavka obrazovnog materijala
 60. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Prva Gimnazija iz Zenice od donatorskih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke-rekonstrukcija školskog objekta
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Marini Jovanović  iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Alagić Ismaru iz Tešnja za odbranu doktorske disertacije
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Vahdeti Čatić iz Zavidovića za odbranu doktorske disertacije
 64. Zaključak o odobravanju sredstava Meškić Zlatanu iz Zenice za odbranu doktorske disertacije
 65. Zaključak o odobravanju nabavke pretplatne kartice FEDA za plaćanje cestarine za lica koja koriste službena vozila
 66. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove (telefoni)
 67. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-39312/08 od 26.12.2008. g.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma