Pregled materijala sa 133. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.06.2009. godine

09 Nov 2010
12070 puta
 1. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona Zakonodavno-pravne komisije
 2. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona poslanika Agić Suada
 3. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona Vlade ZDK
 4. Zaključak o ustupanju sredstava dodijeljenih Vladi ZDK od strane Općinskog vijeća Kakanj, MDD "Merhamet" na ime pomoći
 5. Zaključak o imenovanju Abazović Amira za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "Natron" d.d. Maglaj zakazanu za 30.06.2009. godine
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZDK na ime sufinansiranja Programa tradicionalnog druženja ratnih vojnih invalida u 2009. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu "Borac" Jelah na ime pomoći za organizaciju 13. memorijalnog turnira "Sakib Subašić-Manga"
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Zajednici udruga HVIDR-a Žepče na ime pomoći za organizaciju sportskih igara ratnih vojnih invalida sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Gračić Almi iz Maglaja, djetetu umrlog demobilisanog borca  na ime novčane pomoći za nastavak školovanja u Richmondu, Indijana, SAD
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Ganibegović Senadu iz Šipova na ime  dijela troškova za stvaranje minimalnih uslova za stanovanje i konačni povratak na prijeratnu adresu stanovanja
 11. Zaključak o odobravanju sredstava za grupu lica kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera: Luković Nesira iz Zenice, Durmiš Hamid iz Zenice, Bistrivoda Munib iz Zenice, Pjanić Enesa iz Zenice, Šeper Advija iz Zenice, Jukić Ivka iz Žepča, Šišman Safet iz Zenice, Mrđa Dijana iz Zenice, Ridžal Fikret iz Zavidovića, Krehić Zumreta iz Zenice, Tahirović Mehmed iz Zenice, Telalović Rasim iz Zenice, Mitrović Dragica iz Zenice, Šuvalić Rasema iz Zenice i Agić Salih iz Zenice
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU "Dom penzionera" Zenica o izboru Babić Ibrahima na mjesto direktora JU "Dom penzinera" Zenica
 13. Zaključak o oglašavanju pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Dom penzionera" Zenica
 14. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata na upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Dom penzionera" Zenica
 15. Rješenje o razrješenju Fetić Edina sa mjesta predsjednika Školskog odbora Đačkog doma Zenica
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Moto udruženju "Tica" iz Zenice na ime troškova organizacije Internacionalne manifestacije "Motorijada- Zenica 2009"
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana "Kriva rijeka" Olovo na ime realizacije projekta "U korak s vremenom - sekcija mladi novinari"
 18. Zaključak o odobravanju sredstava JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica na ime organizovanja manifestacije "Djeca i mašta mogu svašta"
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno - umjetničkom društvu "Plamen" Pehare na ime dijela troškova za odlazak na Festival folklora u Edirne, Turska
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Jašarević Sabahudinu na ime odbrane doktorske disertacije
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Talić-Čikmiš Amri iz Zenice na ime odbrane doktorske disertacije
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Čolaković Dženani na ime odbrane magistarskog rada
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana "Eko Forum" Zenica na ime projekta "Edukacija lokalnog stanovništva o Planovima aktivnosti za Arcelor Mittal Zenica"
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Resurnom ekološkom centru, sekcija "Eko Kakanj" na ime realizacije projekta "Izbor najuređenijeg školskog dvorišta na području ZDK tokom 2009. godine"“
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Ekološkom pokretu "Eko Klek" Zavidovići na ime realizacije projekta "Ekološki kutak"
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Resurnom ekološkom centru E.D. "20. mart 1990" iz Breze na ime realizacije projekta "Smanji - koristi – recikliraj otpad"
 27. Zaključak o primanju na znanje Zaključka Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Skupštine ZDK broj: 01-04-14483-4/09 od 11.06.2009. u vezi sa revizijom  odgovornosti policijskog komesara za stanje bezbjednosti u ZDK
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JP "Šumsko privredno društvo" Zeničko-dobojskog kantona do.o. Zavidovići na ime subvencije razlike cijena drvnih sortimenata isporučenim privrednom društvu "Krivaja 1884"  d.o.o. Zavidovići
 29. Zaključak o odobravanju sredstava JP "Šumsko privredno društvo" Zeničko-dobojskog kantona do.o. Zavidovići na ime subvencije razlike cijena drvnih sortimenata isporučenim ŠIP "Stupčanica" Olovo
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za promociju poslovnog okruženja "Biznis monitor" za projekat "Pro Eko 2009"
 31. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona Vlade ZDK
 32. Zaključak o utvrđivanju Amandmana III na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona Vlade ZDK
 33. Zaključak o utvrđivanju Amandmana IV na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona Vlade ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma