Pregled materijala sa 148. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 23.09.2009. godine

09 Nov 2010
11615 puta
 1. aključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o građenju
 2. Zaključak o usvajanju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o oprihodovanju neutrošenog dijela vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja prenesenog iz 2008. godine
 4. Zaključak o izmjenama Zaključka i Programa utroška sredstava u 2009. godini u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija "Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji"
 5. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava od koncesija u 2009. godini
 6. Zaključak o odobravanju sredstava izdavačkoj kući "Superinfo" d.o.o. Zenica u svrhu sufinansiranja štampanja prigodnog izdanja uz 16. Generalni BH sajam ZEPS
 7. Zaključak o odobravanju sredstava novinsko-izdavačkom privrednom društvu "Naša riječ" d.o.o. Zenica za  izdanje uz 16. Generalni BH sajam
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Poslovnom sistemu RMK Zenica u svrhu sufinansiranja učešća metaloprerađivača i inovatora  sa područja ZDK na 6.Međunarodnom sajmu ZEPS Intermetal 2009.
 9. Zaključak o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgojenu rasplodnu krmaču
 10. Zaključak o odobravanju sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgoj brojlera
 11. Zaključak o odobravanju sredstava SD "Pčelica Medina" na ime podrške za nabavku opreme za preradu meda
 12. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju vodovoda Šiblići u MZ Seoci, Zenica
 13. Zaključak o izmjenama Zaključka i Programa utroška sredstava u 2009. godini u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije:  "Transfer pojedincima", "Transfer neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni grantovi"
 14. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju projekta "Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju  za djecu sa posebnim potrebama" Zenica koje će se isplaćivati u ratama do septembra 2011. godine
 15. Zaključak o davanju saglasnosti na Projekat "Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja Zeničko-dobojskog kantona"
 16. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u saradnji sa predstavnicima udruženja "Medica" iznađe mogućnost za zabrinjavanje muškaraca- žrtava nasilja u porodici
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Delibašić Nermini za odbranu magistarskog rada
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Mikić Jadranki za odbranu magistarskog rada
 19. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za Ministarstvo finansija- računari i printeri
 20. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za Ured Premijera- uredske fotelje

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma