Pregled materijala sa 149. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.09.2009. godine

09 Nov 2010
12462 puta
 1. Zaključak o primanju na znanje Informacije o realizovanim aktivnostima Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona za 2008 godinu
 2. Odluka o odobravanju sredstava regresa društvu MLINI-PEK Žepče na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 3. Odluka o odobravanju sredstava regresa za društvo PAK-RAMPART Visoko na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 4. Odluka o odobravanju sredstava za subvencije administrativnih troškova preduzeću Prograd Žepče
 5. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti  šumarstva u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 6. Zaključak o odobravanju sredstava na ime premije uzgajivačima steone junice prema spisku od 353 uzgajivača
 7. Zaključak o isplati sredstava na ime premija uzgajivačima povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima prema spisku od 88 uzgajivača
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za izgradnju rezervoara u naselju Građevac MZ Poriječani općina Visoko
 9. Rješenje o imenovanju komisije za  rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2008.g.
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za Projekat odlazak u Tursku
 11. Zaključak o odobravanju sredstava RK ČELIK za organizaciju VI. međunarodnog memorijalnog turnira Brkić-Izić i ostali
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na tekst Programa obilježavanja Dječije nedjelje u Zeničko dobojskom kantonu za 2009. godinu
 13. Odluka o odobravanju sredstava za obilježavanje Dječije nedjelje u Zeničko dobojskom kantonu za 2009. godinu
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za izvršavanje programskih zadataka iz Zakona
 15. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za korisnika  Ministarstvo zdravstva, pozicija Tekuće potpore iz inostranstva
 16. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu  22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 5/09 i 13/09)
 17. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu broj: 02-14-11950/09 od 22.04.2009. godine
 18. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke „Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Transfer za smještaj studenata u studentske centre“
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju studenata STUDENT za otkup časopisa
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanica Memnuni za izdavanje univerzitetskog udžbenika
 21. Zaključak o odobravanju finansijskih sredstva Azemini Klobodanović u svrhu sufinansiranja troškova prevođenja i uređenja knjige „ATLAS OF THERMOANALYTICAL CURVES“
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku routera za potrebe Stručne službe VladeZDK
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku električnih rešoa za potrebe Službe za zajedničke poslove
 24. Odluka u uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite, na novoj poziciji: Primljeni grantovi od Federacij, za nabavku motornih sanki
 25. Zaključak o odobravanju sredstava grupi lica kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera (Ibreljić Muhamed iz Zenice,Udruženje gluhih i nagluhih, Beganović Muniba iz Zenice, Gračo Šefketa iz Zenice, Sadrija Hajrudin iz Zenice,Križanović Frano  Žepče,Čaušević Brankica iz Zenice, Markanović Vinko iz Žepča, Tokić Hatidža iz Olova, Zec Pero iz Zenice, Bajramović Mina iz Zenice, Sokić Mukelefa iz Breze, Hajderovac Idriz iz Zavidovića, Vehab Hanan iz Kaknja)
 26. Zaključak o prihvatanju Informacije u vezi grijanja srednjih škola na području Općine Zenica za sezonu 2008/2009. i ovlaštenje za Premijera za zaključenje Aneksa 2. Ugovora

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma