Pregled materijala sa 151. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 14.10.2009. godine

09 Nov 2010
12405 puta
 1. Zaključak kojim se daje saglasnost na Uputstvo o načinu i elementima izrade  Budžeta ZDK za 2010. godinu, broj 07-34-25217-1/09 0d 12.10.2009. godine Ministarstva finansija
 2. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kome se uvećava pozicija Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti
 3. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i Stručne službe Vlade ZDK, kome se uvećava pozicija Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti
 4. Odluka o odobravanju sredstava- subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje objekta preduzeću "Vimes" d.o.o. Visoko
 5. Odluka o odobravanju sredstava- subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje objekta preduzeću "Subašić" d.o.o. Tešanj
 6. Odluka o odobravanju sredstava- subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje objekta preduzeću "Prograd" d.o.o. Žepče
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za računovodstvo, reviziju i konsalting "ORECONS" d.o.o Zenica za usluge revizije poslovanja privrednog društva "21.decembar" d.o.o Zenica u 2008. godini
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji za kvalitet u BiH na ime sufinansiranja troškova održavanja jednodnevnog seminara "Efekti uvođenja sistema kvaliteta"
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Klubu borilačkih vještina "Isak" na ime pomoći za odlazak dva takmičara i trenera na svjetsko prvenstvo u kick boxu u Austriji
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Čizmić Hazimu, demobilisanom borcu iz Kaknja na ime pomoći za izgradnju stambenog objekta
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Hajlovac Sulji, 90% RVI iz Kaknja, na ime pomoći za prilagođavanje kupatila posebnim potrebama
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Begić Jasminu, djetetu poginulog borca, za kupovinu i adaptaciju stambenog objekta
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca ZDK kao pomoć u organizaciji seminara "Zaštita i zdravlje na radu"
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Redžić Fatimi, raseljenoj osobi iz Žepča, za plaćanje troškova unutrašnjih radova i priključenja na elektro i vodovodnu mrežu radi povratka na prijeratnu adresu
 15. Zakjučak o odobravanju sredstava Todorović Branislavi na ime sanacije stambene jedinice i povratak na prijeratnu adresu
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku nafte Odboru za povratak u selo Rečice i Žeravice, za uspostavljanje putne infrastrukture
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za korisnika KŠC "Sveti Pavao"- Osnovna škola Zenica, na poziciji: Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu
 18. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za korisnika Gimnazija "Visoko", na poziciji: Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu
 19. Rješenje o razrješenju Draganović Medihe sa pozicije člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola u Zenici
 20. Zaključak o odobravanju sredstava za potrebe dislocirane nastave  u Zenici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Rizvić-Eminović Edini iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Kikić Katarini iz Zenice na ime troškova učešća na seminaru iz solo pjevanja na otoku Vis- Hrvatska
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Šahovskom savezu FBiH iz Zenice za organizaciju kadetskog prvenstva FBiH u šahu
 24. Odluka o prestrukturiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu za Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma