Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 158. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.12.2009. godine

09 Nov 2010
16356 puta
  1. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o raspisanom i sprovedenom javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početne činove policajac i mlađi inspektor u toku 2009. godine
  2. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za IV kvartal 2009. godine