Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 163. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.12.2009. godine

09 Nov 2010
16395 puta
  1. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II zastupnice Aide Salkić na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
  2. Zaključak o prihvatanju Amandmana III zastupnice Aide Salkić na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
  3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II, III i VI zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
  4. Zaključak o prihvatanju Amandmana IV zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.
  5. Zaključak o djelimičnom prihvatanju Amandmana V zastupnika Agić Suada na Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina.