6. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 30.03.2015.godine

31 Mar 2015
5492 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog    kantona za 2015. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2015. godinu, sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2015. godinu
  • Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2015. godinu

AKTI DONESENI NA 6. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Budžet Zeničko – dobojskog kantona za 2015. godinu, uz zaključke:

I

 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da bez odlaganja poduzme sve potrebne aktivnosti i uputi zahtjev Finansijskoj policiji Federacije BiH za provođenje kontrole poslovanja javnih preduzeća, institucija i ustanova čiji je osnivač ili ima udio u vlasništvu Zeničko-dobojski kanton, prvenstveno onih koji su poslovali negativno i u kojima takva kontrola nije vršena u protekle dvije godine.
 • O poduzetim aktivnostima i rezultatima kontrole od strane Finansijske policije, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je dužna informisati Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

II

 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da bez odlaganja poduzme sve potrebne aktivnosti i uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH da izvrši kontrolu i uradi reviziju učinka u institucijama Zeničko-dobojskog kantona i o rezultatima revizije informiše Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.

III

 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okolice da nastoje stabilizacijski djelovati prema populaciji koja je stradala u poplavama i klizištima koje su 2014. godine zadesile Zeničko-dobojski kanton.

IV

 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja da svoj program utroška sredstava uskladi sa trenutnim prioritetima koje će definisati u uskoj saradnji sa udruženjima koja zastupaju boračku populaciju.
 1. Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2015. godinu.
 1. Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu uz zaključak:
 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Upravni odbor i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 60 dana Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostave Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a shodno svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama iznesenim od strane poslanika Skupštine tokom rasprave o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.
 1. Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona za 2015. godinu, uz zaključak:
 • Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Upravni odbor i direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, da u roku od 30 dana Skupštini Zeničko-dobojskog kantona dostave Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, a shodno svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama iznesenim od strane poslanika Skupštine tokom rasprave o Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, kao i poimenični spisak svih uposlenih u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 30.03.2015. godine, sa podacima o datumu i statusu njihovog zaposlenja u Službi.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma