7. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 21.04.2015.godine

22 Apr 2015
5169 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2015. godinu
 3. Konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, broj 04-02/14
 4. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 30.06.2014. godine i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
 5. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period 01.01.2014. do 30.06.2014. godine
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2013. godinu
 8. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu za 2013. godinu

AKTI DONESENI NA 7. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 2. Programa rada Skupštine za 2015. godinu uz koji je donesen i Zaključak kojim se obavezuje Kolegij Skupštine da pravovremeno pokreće postupak zakazivanja sjednica Skupštine, s ciljem izbjegavanja procedura skraćenja rokova i hitnih postupaka koliko god je to moguće, da vodi računa o broju i težini tačaka planiranih za jednu sjednicu Skupštine, te da se svi akti koji se odnose na razmatranje i usvajanje Budžeta Kantona i Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona realizuju na jednoj sjednici Skupštine koja bi na dnevnom redu imala samo te tačke.
 3. Nakon razmatranja Konačnog Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, broj 04-02/14, Skupština je donijela zaključak o primanju istog za znanje.
 4. Nakon razmatranja Izvještaja o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 30.06.2014. godine i Izvještaja o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, Skupština iste nije prihvatila.
 5. Nakon razmatranja Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za period 01.01.2014. do 30.06.2014. godine, Skupština isti nije prihvatila, te je povodom razmatranja istog donijela Zaključak kojim se zadužuje Nezavisni odbor za izbor i reviziju, da ubuduće, Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na razmatranje dostavlja godišnje izvještaje o svom radu.
 6. Nakon razmatranja Informacije o koncesijama na području Zeničko – dobojskog kantona za 2013. godinu, Skupština istu nije prihvatila, te je povodom njenog razmatranja donijela 2 Zaključka i to:
  prvi Zaključak kojim Skupština zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona da u saradnji sa nadležnom kantonalnom inspekcijom izvrši reviziju i kontrolu svih koncesionih ugovora zaključenih od 2003. godine pa nadalje, uključujući količinu eksploatisanih mineralnih sirovina sa posebnim akcentom na Kamenolom „Široke stijene“ u Zenici, te da Izvještaj o utvrđenom stanju dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, najdalje do 31.12.2015. godine,
  te drugi zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu i Vladu Zeničko-dobojskog kantona da prilikom izrade i upućivanja u skupštinsku proceduru Informacije o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, u odnosu na Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, istu proširi, odnosno dopuni sa podacima, odnosno informacijama o eksploataciji šljunka, pijeska i rudnog blaga, kako za 2013. tako i za 2014. godinu,
 7. Nakon razmatranja Informacije o koncesijama na vodama za 2013. godinu Skupština istu nije prihvatila.
 8. Nakon razmatranja Informacije o nevladinom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu za 2013. godinu Skupština istu nije prihvatila, te je povodom njenog razmatranja donijela 2 Zaključka i to:
  prvi Zaključak kojim zadužuje Vladu Kantona i Ministarstvo za pravosuđe i upravu kao nosioca izrade Informacije o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014. godinu, koja bude dostavljena u skupštinsku proceduru, da ista sadrži konkretne podatke o visini dodijeljenih novčanih sredstava udruženjima građana i fondacijama, nazive projekata, odnosno naznaku svrhe ili namjene za koje su ista dodijeljena, kao i precizne podatke o utrošku dodijeljenih sredstava, te zadužuje Vladu Kantona da se zaduže nadležna resorna kantonalna ministarstva da shodno odredbi člana 47. Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), svako iz svoje oblasti na koju se odnosi djelatnost udruženja i fondacije, u okviru vršenja nadzora nad radom udruženja i fondacija, od udruženja i fondacija koje su upisane u Registar udruženja građana Zeničko-dobojskog kantona, koji se vodi u Ministarstvu za pravosuđe i upravu, zatraže dostavljanje kopija godišnjih finansijskih izvještaja koja su udruženja dužna sastavljati shodno članu 40. navedenog zakona,
  te drugi zaključak kojim zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u kreiranju budućih javnih politika uključuje relevantne organizacije civilnog društva.    

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma