8. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 14.05.2015.godine

15 Maj 2015
5056 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu-nastavak izjašnjavanja
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu
 5. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2013. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu
 6. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju Univerziteta u Zenici za godinu
 7. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2014. godinu

AKTI DONESENI NA 8. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu – Izvještaj nije prihvaćen
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godine uz zaključak:
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona podržava izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu koji se odnosi na ukidanje utvrđenih pondera za pojedine kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se građani Zeničko – dobojskog kantona doveli u ravnopravniji položaj u raspodjeli javnih sredstava
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona sugeriše svim izabranim i imenovanim zvaničnicima iz Zeničko – dobojskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine da rade i podrže provođenje ovog zaključka
 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu – Izvještaj nije prihvaćen uz zaključak:
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Vladu Zeničko – dobojskog kantona da cijeneći finansijsko stanje u Budžetu Kantona obezbijedi pretpostavke za kadrovsko i materijalno jačanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po prioritetima koje predloži rukovodstvo Uprave, te da se okonča projekat e-inspektorm, kao i da se donesu propisi iz nadležnosti Kantona kojima bi se poboljšao i olakšao te učinio efikasnijim rad Uprave odnosno kantonalnih inspekcija u njenom sastavu
 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu – Izvještaj nije prihvaćen
 2. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2013. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2013. godinu – Izvještaj nije prihvaćen
 3. Izvještaj o radu i Izvještaj o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2014. godinu
 4. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu uz zaključak:
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje direktora, Upravni i Nadzorni odbor Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko – dobojskog kantona, da u roku od mjesec dana dostave Skupštini Kantona poimeničan spisak zaposlenika javne ustanove, sa podacima o datumu zasnivanja radnog odnosa i vrsti radnog odnosa
 1. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2014. godinu uz zaključak:
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona obavezuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko – dobojskog kantona kao nosioca izrade Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko – dobojskog kantona, da u suradnji sa drugim ministarstvima, prije svega Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstvom za pravosuđe i upravu i drugim institucijama, dostavlja sveobuhvatnu Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko – dobojskog kantona
 • Skupština Zeničko – dobojskog kantona obavezuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko – dobojskog kantona da u narednim informacijama o stanju bezbjednosti poseban akcenat stavi na psiho-fizičko stanje pripadnika MUP-a, sa akcentom na sistematske zdravstvene preglede kao i materijalno-tehničku opremljenost Ministarstva unutrašnjih poslova.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma