9. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 19.05.2015.godine

20 Maj 2015
6077 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
 3. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva u Zenici za 2014. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2014. godinu
 7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2014. godinu
 8. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2014. godinu
 9. Informacija o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona

AKTI DONESENI NA 9. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Prijedlog Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
 1. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu. Izvještaj prihvaćen uz zaključak:

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice da u odnosu na ekonomska kretanja, razmotri recidiranje određenih segmenta Strategije zapošljavanja Zeničko – dobojskog kantona za period 2013. – 2020. godine

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu – nije data saglasnost

Usvojeni zaključci:

Skupština Zeničko – dobojskog kantona traži od Finansijske policije FBiH i Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH da izvrše kontrolu poslovanja JU Služba za zapošljavanje Zeniko – dobojskog kantona;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da prilikom izrade svih izvještaja o poslovanju koji se podnose Skupštini na razmatranje, obavezno u sklopu izvještaja u posebnoj tabeli budu detaljnije prikazani rashodi koji se odnose na bruto i neto plaće, naknade za topli obrok i regres zaposlenih, a rashode zaposlenih prikazati tako što će biti razvrstani po grupama u smislu stepena stručne spreme i rukovodećih radnih mjesta;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona nalaže Vladi Kantona da preduzme odgovarajuće mjere za stabilizaciju stanja u JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, te da promijeni, odnosno izvrši smjenu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora navedene ustanove;

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva u Zenici za 2014. godinu. Izvještaj prihvaćen uz zaključak:

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Vladu Zeničko – dobojskog kantona da podrži izgradnju i završetak izgradnje zgrade Kantonalnog tužilaštva, te da se popuni sistematizacija radnih mjesta kada su u pitanju tužitelji, prevashodno do broja koji je predviđen sistematizacijom, kako bi se u narednom periodu smanjio broj neobrađenih predmeta, a povećao broj pozitivno riješenih slučajeva;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje nadležna ministarstva u Vladi Zeničko – dobojskog kantona da sa većim stepenom i u koordinaciji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog suda doprinesu većoj saradnji i ažuriranju baze podataka, preciznijoj razmjeni podataka i arhiviranju istih sa višeg ka nižem nivou.

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2014. godinu. Izvještaj prihvaćen.
 1. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2014. godinu. Izvještaj prihvaćen uz zaključak:

Skupština Zeničko – dobojskog kantona predlaže Vladi Kantona da u saradnji sa direktoricom Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć i općinskim načelnicima sa područja Zeničko – dobojskog kantona, razmotre mogućnost zaposlenja još jednog do dva stručna saradnika koji bi u cilju efikasnijeg rada Zavoda opsluživali sve općine Zeničko – dobojskog kantona jednom do dva puta sedmično.

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2014. godinu – Izvještaj primljen na znanje
 1. Informacija o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstutivnih naroda na području Zeničko-dobojskog kantona. Informacija nije usvojena.

Usvojeni su zaključci:

Skupština Zeničko – dobojskog kantona obavezuje sve rukovodioce organa državne službe, rukovodioce kantonalnih uprava i upravnih organizacija, te Komisiju za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima uprave/ustanovama koje se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Kantona, da kod popune upražnjenih radnim mjesta, te kod imenovanja kantonalne organe uprave u kojima Vlada Kantona ima zakonsko pravo da vrši imenovanje, vode računa o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih prema popisu stanovništa iz 1991. godine, dok su ti podaci u primjeni;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona predlaže svim kantonalnim organima uprave odnosno svim budžetskim korisnicima da u narednom periodu prilikom zapošljavanja u što većoj mjeri poštuju ustavnu odredbu o ravnopravnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda po popisu stanovništva iz 1991. godine;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona izražava nezadovoljstvo stanjem zastupljenosti konstitutivnih naroda u sektoru javnog zapošljavanja na području Zeničko – dobojskog kantona;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona predlaže da se imenovanja iz nadležnosti Skupštine vrše uz obaveznu primjenu ustavnih i zakonskih odredbi o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da se imenovanja odnosno davanja saglasnosti za imenovanja iz nadležnosti Vlade vrše uz obaveznu primjenu ustavnih i zakonskih odredbi o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da Skupštinu barem jednom godišnje informiše o stanju u ovoj oblasti;

Skupština Zeničko – dobojskog kantona obavezuje Vladu Kantona, da u skladu s Poslovnikom Skupštine Zeničko – dobojskog kantona, poštuje svoje obaveze u pogledu upućivanja i obezbjeđenja prisustva svojih ovlaštenih predstavnika u svojstvu izvjestilaca na sjednice Skupštine i radnih tijela Skupštine Katona na kojim se razmatraju akti iz njihove nadležnosti, s ciljem poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti, te poštivanja integriteta Skupštine Katona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma