Pregled materijala sa 94. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 14.11.2008. godine

07 Jan 2011
25015 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava prihvatnom Caritativnom centru Lug, Branković, općina Žepče za realizaciju projekta „Kućna njega“;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Dragi Ćosiću iz Usore na ime poticaja za dodjelu patenta za pronalazak pod nazivom „ekoterm - megaterm termoizolaciona i izolaciona blok opeka“;
 3. Odluka o odobravanju sredstava JP „Elektroprivreda BIH“- Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj na ime subvencija uvođenja certifikacije  sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu EN-ISO 14001 : 2004;
 4. Odluka o odobravanju sredstava obrniku „Koka farm“ Žepče na ime subvencija uvođenja certifikacije  sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu HACCP;
 5. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Medica“ Zenica kao pomoć za programske ciljeve u 2008. godini;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Mekom“ d.o.o. Visoko na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat;
 7. Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Nadzornog odbora privrednog društva „21. decembar“ d.d. Zenica;
 8. Rješenje o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima uprave;
 9. Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele;
 10. Zaključak o davanju ovlaštenja Ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi ugovor o prometu nekretnina za smještaj Policijske stanice Doboj-Jug;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu participacije Vlade Zeničko-dobojskog kantona u cijeni smještaja studenata Zeničko-dobojskog kantona u studentske centre u Federaciji BiH;
 12. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-28472/08 od 03.09.2008. godine (nabavka invalidskih kolica);
 13. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Radunice, općina Žepče;
 14. Zaključak o odobravanju isplate subjektu “Brovis” d.d .Visoko na ime isplate premije za podršku prerađivačima za otkup brojlera;
 15. Zaključak o odobravanju isplate poticaja proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona za instalirani sistem kap po kap;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Beganu Merdanoviću, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, na ime sanacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava grupi zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina d.o.o. Vareš kao pomoć socijalno-zaštitnog karaktera;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Jasminu Bošnjak iz Zenice, RVI 100% II grupe, na ime sanacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš pomoć za korisnike prava na novčanu pomoć;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu metalaca Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih ciljeva u 2008. godini;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj općini Zavidovići za obnovu hrama Sv, Nikole na Čardaku, Gostovići;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Medicinska kućna njega” Zenica za realizaciju projekta “Kućna njega Crkvice” za period X-XII. 2008. godine;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Varivoda Andiriji, povratniku iz Tešnja, za ugradnju građevinskog materijala;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju fekalne kanalizacije u MZ Bistrica-II faza, općina Žepče;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnju vodovoda u MZ Radunice, općina Žepče;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje dodatnih radova na izgradnji vodovoda u MZ Budoželje, općina Vareš;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Kemalu Brkiću iz Olova za odbranu doktorske disertacije;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Zemljoradničkoj zadruzi “Bratstvo” Koraj, općina Lopare, kao pomoć u nabavci sjemena;
 29. Zaključak o odobravanju sredstva za rekonstrukciju lokalnog vodovoda za selo Orčevići, MZ Željezno Polje, Žepče;
 30. Zaključak o odobravanju srestava Huski Mulaliću iz Zavidovića, RVI 80% IV grupe, na ime adaptacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavnja;
 31. Zaključak o utvrđivanju  Smjernica za izradu Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009-2014. godina;
 32. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o porezu na imovinu naslijeđe i poklon;
 33. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 34. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjena Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma