Pregled materijala sa 95. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 19.11.2008. godine

07 Jan 2011
24563 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Harry-electrics“ d.o.o. Kakanj, na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom  po  međunarodnom standardu EN ISO 9001: 2000;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji Projekta „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju za decembar 2008. godine;
 3. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Titanic” d.o.o. Žepče na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađen proizvodni objekat;
 4. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole “Hazim Šabanović” Visoko;
 5. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole “Katarina Kotromanić Kosača” Žepče;
 6. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “15. april” Kakanj;
 7. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “21. mart” Matuzići, Doboj-Jug;
 8. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Alija Nametak” Buci, Visoko;
 9. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Fra Grga Martić” Ozimica, Žepče;
 10. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, Visoko;
 11. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mustafa Mulić” Šije, Tešanj;
 12. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Novi Šeher” u Novom Šeheru, Maglaj;
 13. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Osnovne škole “Ivana fra Frane Jukića” Sivša, Usora;
 14. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Osnovne škole “Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno, Visoko;
 15. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mustafa Mulić” Šije, Tešanj;
 16. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vozuća” Vozuća, Zavidovići;
 17. Zaključak o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za skupštinu društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 18. Zaključak o odobravanju isplata proizvođačima konzumnih jaja sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za proizvodnju jaja;
 19. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate premije za uzgojenu steonu junicu;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava JU Osnovna specijalna škola Zenica za održavanje Specijalne olimpijade u plivanju;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Mandić Petru iz Lonačara, općina Tešanj na ime ugradnje građevinskog materijala;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju “Omladinski hor” Zenica na ime realizacije projekta “Operski potpuri”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava za rekonstrukciju degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanje goleti i krša (proširena reprodukcija), kao i za unapređenje općekorisnih funkcija šuma;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava ŽRK “Bosna” Visoko na ime troškova za učešće u Omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma