Pregled materijala sa 98. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.12.2008. godine

07 Jan 2011
25377 puta
 1. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Heibel Technoplast“ d.o.o. Tešanj na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Fadilu Musaefendiću  iz Maglaja na ime na ime  poticaja za dodjelu patentnog rješenja pod nazivom „termodinamički pogonski motor“;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću preduzeću „Ogrić – Metal Ing“ d.o.o. Usora na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Euroimpex An” d.o.o.  Zavidovići na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 5. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu “Euroimpex An” d.o.o.  Zavidovići na ime na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu NEN-EN-ISO 9001:2000;
 6. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu „Multiteh“ d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstva privrednom društvu «Subašić» d.o.o. Tešanj na ime  regresiranja kamata na investicijske kredite za 2008. godinu;
 8. Rješenje o razrješenju predsjednika Školskog odbora Prve osnovne škoole Zavidovići;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za nabavku mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana zaštite održavanja i rekonstrukcije cesta za 2008. godinu;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole “Stjepana Radića” Žabljak, Usora;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Ahmet Muradbegović” iz Zenice;
 13. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Zenici;
 14. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole “Mustafa Mulić” u Tešnju;
 15. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija - Nabavka opreme i ekonomski kod  821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje,  pod nazivom Program kapitalnih ulaganja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2008. godinu, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 16. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja proizvođačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za zasnivanje plantažnih zasada borovnice na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za otkup mlijeka u 2008. godini;
 19. Zaključak o odobravanju isplate Veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja za finansiranje mliječnih kartona;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Aidi Tarabar iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu “Bosnia Folk” iz Zenice na ime organizacije festivala “Folk interfest Zenica 2008”;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava privrednom subjektu “Biznis Monitor” za realizaciju projekta “Program medijske prezentacije Plana upravljanja otpadom”;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Dabić Dragici iz Žepča na ime ugradnje građevinskog materijala;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Delić Hadinu iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Đenani Mustafić iz Zenice kao pomoć za nastavak postdiplomskog studija;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu historičara Zenica za organizaciju simpozija “Identitet i globalizacija”;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Huseinspahić Avdi iz Zenice, demobilisanom braniocu, na ime sanacije stambenog objekta;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava JP RTV Zenica za realizaciju projekta “Eko kviz”;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Mešić Aliji iz Olova, supruzi poginulog branioca, na ime kupovine stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava MNK “Drugari” iz Zenice na ime pomoći za takmičenje u ligi malog nogometa “BiH 2008/09”;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Muratović Feridu, ratnom vojnom invalidu iz Olova, na ime adaptacije i sanacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj na ime troškova ugradnje građevinskog materijala za Kajinić Ivana iz naselja Bobare, općini Tešanj;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj za obnovu stambenog objekta Zuban Delvi iz Višegrada;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Plivačkom klubu “Željezara Zenica” iz Zenice na ime organizacije plivačkog mitinga “Orka”;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Sadiji Hadžiabdić, demobilisanom braniocu, iz Olova na ime adaptacije stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Sadiković Zijadu, ratnom vojnom invalidu iz Olova, na ime izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju Modno plesni klub “Fashion” iz Zenice za organizaciju “8. Zenica fashion weekend”;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Zlatanu Alispahiću na ime realizacije projekta “Novo lice Zenice”;
 39. Zaključak o odobravanju sredstva Fahrudinu Muratoviću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 40. Zaključak o odobravanju sredstva Kenanu Rizviću iz Visokog za odbranu magistarskog rada;
 41. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih osoba i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 42. Zaključak o vraćanju na doradu tačke Prijedlog Zaključka o prihvatanju Analize stanja u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona i mogućnosti unapređivanja stanja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma