Printaj ovu stranu

13. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 29.07.2015.godine

30 Jul 2015
8565 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama-skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu (sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu)
 3. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
 4. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine  JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine

AKTI DONESENI NA 13. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
 3. Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu

NAPOMENA:

 • Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: III-3/14, broj: III-3-1/14, broj: III-3-2/14 od 05.06.2014. godine i broj: IV-2/14 od 15.07.2014. godine, Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu.
 • Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu, (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Odlukama Skupštine   JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-IX-16/15, broj:01-IX-17/15 i broj: 01-IX-18/15 od 18.06.2015. godine,

Skupština nije donijela predloženi zaključak o prihvatanju navedenog Izvještaja i o zaduženju uprave JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u potpunosti postupi u skladu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju „ORECONS & AUDIT“ d.o.o. Zenica, Ul. Muftije Šemsekadića 14, Zenica- Podružnica Zavidovići, Naselje „Gaj II“ niz „A“, Zavidovići o reviziji finansijskog izvještaja JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2014. godinu.

Povodom razmatranja navedenog izvještaja, Skupština je donijela dva zaključka i to

prvi, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao resorno kantonalno ministarstvo, da u cilju otklanjanja postojećih dilema i različitih tumačenja, te olakšanja rada i poslovanja JP “ŠPD” d.o.o. Zavidovići, od resornog Federalnog ministarstva za poljoprivredu zatraži mišljenje u vezi potrebe pribavljanja vodnog akta od strane JP “ŠPD” d.o.o. Zavidovići za obavljanje njegove registrovane djelatnosti, (kako za redovno gazdovanje šumama, tako i za sanitarnu sječu šume), u vodozaštitnom pojasu, odnosno vodozaštitnim zonama.

Zatim je Skupština donijela i drugi zaključak, koji glasi:

Z A K LJ U Č A K

 1. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da u Izvještaju o poslovanju uvrštavaju odobrene planove gospodarenja područjem Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se vidjela realna realizacija tih planova.
 2. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da sačini planove rasadničke proizvodnje koja bi pratila proizvodnu djelatnost navedenog preduzeća, sa procjenom potreba četiri rasadnička područja.
 3. Nalaže se upravi JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići da uputi dopis Skupštini JP „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za raspisivanje konkursa za izbor tehničkih direktora kojima ističe mandat u avgustu 2015. godine, kako ne bi došlo do zasnivanja radnog odnosa, automatizmom.