Pregled materijala sa 100. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 18.12.2008. godine

07 Jan 2011
25417 puta
 1. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2008. godinu – vlastiti prihodi;
 2. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću „Algoja“ d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstava Čajić Senadu i ostalim pronalazačima Gračić Fikretu i Bradarić Asimu iz Maglaja na ime realizacije patenta pod nazivom „Aparat za duplo savijanje naljepnica na dnu vreće“;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Kalim“d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 6. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Vita“ d.o.o Zenicana ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu za budžetskog korisnika Biznis servis centar;
 8. Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje kontrolu izrade i implementacije Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Džemal Bijedić” Tešanj;
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Stručne industrijske škole Zenica;
 12. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Mješovite srednje škole Maglaj;
 13. Zaključak o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika na Skupštini JP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 14. Zaključak o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi zadataka postavljenih od nadležnih državnih organa u vezi Standarda zaštite na lokacijama i preporuka za rad službenika nadležnih organa u prostorima poštanskih operatera (CIPS);
 15. Zaključak o Mišljenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi inicijative poslanika Rame Isaka za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Bašić Dalili iz Visokog za odbranu magistarskog rada;
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Ćatić Jasminu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Čoloman Šukriji iz Živkovića, općina Zenica na ime premije za proizvodnju kozjeg mlijeka;
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Delić Nihadu ratnom vojnom invalidu 20% i civilnom invalidu 100% I grupe-kvadriplegičar iz Zenice, za potrebe adaptacije i sanacije stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Evropski pokret u BiH Zenica na ime finansijske podrške za realizaciju projekata  “Mapa puta”  i “Mladi u procesu evropskih integracija”;
 21. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime provođenja naređenih mjera za suzbijanje zarazne bolesti Bruceloza;
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Fejzić Nerminu iz Visokog kao pomoć u završetku kuće devastirane klizištem;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava grupi zaposlenika Preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina Vareš na ime pomoći socijalno-zaštitnog karaktera;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava HKD “Napredak” Zenica na ime održavanja malonogometnog božićnog turnira “Zenica 2008”;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava “Intertours” d.o.o. iz Zenice - PJ Direkcija regionalnog radijskog festivala Zenica na ime generalnog pokroviteljstva za međunarodni Regionalni radijski i Euro pop festival “Zenica 2008.”;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Kuglaškom klubu “Maglaj” iz Maglaja, na ime finansijske pomoći radi organizacije parovnog i pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine u kuglanju za juniore i kadete;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Mahmutović Nedžadu, demobilisanom pripadniku OS R Bosne i Hercegovine iz Zavidovića, na ime uplate dijela troškova - participacije operativnog zahvata na srcu u KCU u Sarajevu;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Mijić Marinki iz Žepča kao pomoć za kupovinu psa vodića za slijepe;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Safić Adilu iz kolektivnog smještaja “Radakovo” Zenica na ime plaćanja naknada za gradnju stambenog objekta;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Šahi Vrabac, udovici poginulog branioca iz Zavidovića, za potrebe kupovine stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu demobilisanih boraca Zeničko-dobojskog kantona za provođenje redovnih aktivnosti;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Sijerkić Emini, udovici umrlog demobilisanog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Sinanović Mevli, udovici umrlog demobilisanog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime isplate naknade za poslove kandidiranja i obrade zahtjeva za kantonalnu premiju za uzgoj steonih junica;
 35. Zaključak o prihvatanju izmjena Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 36. Zaključak o usvajanju Informacije i davanju saglasnosti za zaključenje ugovora Ministarstvu unutrašnjih poslova o izdavanju ličnih dokumenata (CIPS);
 37. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine;
 38. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 39. Zaključak o zaduženjima povodom Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine;
 40. Zaključak o zaključivanju Ugovora sa “Oracle” BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga tehničke podrške trezoru;
 41. Zaključak odobravanje sredstava udruženjima poljoprivednih proizvođača sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u provođenju aktivnosti udruženja;
 42. Zaključk o odobravanju sredstava JU Elektroprivreda BiH “Elektroistribucija” Zenica, za plaćanje naknade priključenje na niskonaponsku elektrodistributivnu mrežu stambenog objekta Jozić Ivice, povratnika u Zenicu, Gornja Vraca, Perin Han.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma