Pregled materijala sa 102. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 26.12.2008. godine

07 Jan 2011
25611 puta
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova;
 2. Odluka o odobravanju sredstava  privrednom društvu „Algoja“  d.o.o. Tešanj za 2008. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 3. Odluka o odobravanju sredstava preduzeću „Alpina-bromy“ d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Auto centar Ganjgo“ d.o.o. Doboj-Jug na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom  po  međunarodnom standardu  EN ISO 9001:2000;
 5. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Damirex“ d.o.o. Zenica na ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu sistema upravljanja kvalitetom HACCP Codex Alimentarius;
 6. Odluka o odobravanju sredstava  „Damirex“ d.o.o. Zenicana ime subvencija uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 7. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Euroimpex- an“  d.o.o. Zavidovići za 2008. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit;
 8. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Ganjgo line“ d.o.o. Doboj-Jug, na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 9. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Ganjgo petrol“ d.o.o. Doboj Jug, na ime subvencija uvođenja certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnom standardu ISO 9001:2000;
 10. Odluka o odobravanju sredstava Skopljak Salki vlasniku SZ „Metalska radnja“, Tešanjka - općina Usora na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat;
 11. Odluka o odobravanju sredstava JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica kao pomoć od značaja za rad ustanove u početnoj godini osnivanja;
 12. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Ssamplast“d.o.o. Tešanj na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni objekat;
 13. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu unutar budžetskih korisnika;
 14. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike u kantonalnim i općinskim organima;
 15. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora Agencije za privatizaciju o utvrdjivanju naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora;
 16. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 17. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne skole “Kovači” Zavidovići;
 18. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje stručne škole Zavidovići;
 19. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Uprave “rmk promet” d.d. Zenica;
 20. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana 1, 2, 3 i 4 na Prijedlog Zakona o predškolstvu i obrazovanju, Jasmina Smailbegovića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za nabavku mehanizacije;
 22. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za nabavku plastenika i staklenika;
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Arnaut Vahidu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Adnanu Bašić, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Kaknja, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Kaknju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Delahmet Nihadu ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Zenice, za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Elviru Faljić, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava farmerima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera na uzročnika zarazne bolesti Bruceloza i Američke kuge pčela;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava „Graforad“ Zenica na ime sufinansiranja dijela troškova štampanja knjige „Osnove tehnologija i menadžmenta u zdravstvu“, autora prof. dr. sci. Darka Petkovića i mr. sci. Suada Sivića;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Hajdić, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Feridu Hajdić, demobilisanom braniocu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Vahdetu Hajdić, demobilisanom braniocu iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Ifi Ibišević, udovici poginulog branioca iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Hamdiji Ibrahimović, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Zavidovića, za potrebe kupovine stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Edinu Imamović, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici BiH, Muftijstvo Zenica na ime pomoći za saniranje porušenih vjerskih objekata;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Amiru Kamerić, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Zenice, za potrebe kupovine stana u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u drugom polugodištu 2008. godine;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Zekiji Karabegović, udovici poginulog branioca iz Maglaja, za potrebe kupovine stambenog objekta u Maglaju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Salihu Mahmić, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zenice, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Mehi Mejrić,  ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Maglaja, za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekt, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Minex trade“ d.o.o. Zenica na ime sufinansiranja dijela troškova izdavanja knjige „Terapija identiteta“, autora Tuce Predraga;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Muhsinu Spahiću iz Zenice za odbranu magistarskog rada;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Šefiki Muratović, udovici poginulog branioca iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Zavidovićima, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Nedžadu Čabrić, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” i ratnom vojnom invalidu iz Doboj Juga, za adaptaciju i prilagođavanje stambenog objekta, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime troškova za priključenja stambenog objekta Dević Luce na električnu mrežu;
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za obnovu stambenog objekta Kehić Nijaza;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime kupovine 28 stambenih jedinica u Lukovu Polju, za potrebe članova boračke populacije;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Nusretu Pjanić, ratnom vojnog invalidu 100% I grupe i dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan” iz Zenice,  za adaptaciju i prilagođavanje vlastitog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Zaključak o odobravanju sredstava RTV “Zenica” na ime usluga snimanja sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u 2008. godini;
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Šaćiri Delić, udovici poginulog branioca iz Tešnja, za potrebe izgradnje stambenog objekta u Tešnju, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Salihu (Meho) Mulić, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Tešnja, za potrebe izgradnje stambenog objekta-kuće u Tešnju, Ulica Senada Hodžića bb, s ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona za potrebe adaptacije i plaćanja kupljenog stambenog objekta u Zenici;
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Fadilu  Smajić,  ratnom vojnog invalidu 100% I grupe iz Zenice, za potrebe kupovine stana u Zenici, s ciljem stambenog zbrinjavanja;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava štampariji „Fojnica“ d.o.o. Fojnica na ime otkupa primjeraka knjige „Organizovanje kao menadžerska funkcija“, autora doc. dr. Rifata Đogića;
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona za Humanitarni koncert s ciljem prikupljanja novčanih sredstava za liječenje mldb.Vedada Hodžića i Dragana Milkovića;
 56. Zaključak o odobravanju sredstava UG Muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona na ime organizacije X. novogodišnjeg koncerta;
 57. Zaključak o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime naknade za izvršene usluge eutanazije seropozitivnih grla na zarazne bolesti;
 58. Zaključak o odobravanju sredstava za sufinansiranje izrade studije „Idejno rješenje vodosnabdijevanja sa analizom mogućnosti priključenja naselja zapadnog dijela općine Visoko na Međuopćinski vodovodni sistem Fojnica-Kiseljak;
 59. Zaključak o preusmjeravanju sredstava iz Programa za zdravstvenu zaštitu životinja Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu;
 60. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2009. godine, Sejada Zaimovića poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 61. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
 62. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa na I godinu II. ciklusa na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 63. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine na fakultetima Univerziteta u Zenici;
 64. Zaključak o skidanju sa dnevnog Zaključka o usvajanju Elaborata o organizovanju II. ciklusa na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 65. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka broj: 02-14-22854/08 od 25.06.2008. godine (karantin za životinje);
 66. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2008. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“;
 67. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2008. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, pozicija "Subvencije - veterinarstvo";
 68. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provođenju Prostornog plana Zeničko- dobojskog kantona za period od 20 godina;
 69. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009.-2029. godina);
 70. Zaključak o zaduženjima ministarstava povodom isplata naknade za rad članovima komisija.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma