Printaj ovu stranu

15. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 09.09.2015.godine

10 Sep 2015
7391 puta

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Zakona o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji-skraćeni postupak
  2. Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu dopunjen aktom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-49-3017-1/15 od 03.06.2015. godine, sa tačkom V: „Efekti provedenih mjera za finansijsku konsolidaciju Službe“
  3. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01.-30.06.2015. godine
  4. Informacija o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije s osvrtom na rad i aktivnosti boračkih udruženja
  5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu
  6. Informacija o koncesijama na vodama za 2014. godinu
  7. Informacija o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona

AKTI DONESENI NA 15. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

1.      Zakona o prestanku primjene Zakona o elektroenergetskoj inspekciji

2.      Doneseni zaključci:

·         Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu dopunjen aktom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-49-3017-1/15 od 03.06.2015. godine, sa tačkom V: „Efekti provedenih mjera za finansijsku konsolidaciju Službe“, skupa sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-15071/15 od 24.07.2015. godine o neprihvatanju ovog izvještaja

·         Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 01.01. do 30.06.2015. godine

·         Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona obavezuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u daljnjem radu uzme u obzir sve prijedloge i sugestije poslanika iznesene u raspravi, za poboljšanje rada Ureda, a posebno da stavi akcenat na Ministarstvo unutrašnjih poslova i intenzivniju saradnju sa Komisijom za nadzor rada policije i da se omoguće bolji terenski uslovi za sami rad Komisije

·         Zaključak o prihvatanju Informacije o aktuelnom stanju i ostvarivanju prava pripadnika branilačke populacije s osvrtom na rad i aktivnosti boračkih udruženja

·         Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

·         Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na vodama za 2014. godinu

·         Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona