Printaj ovu stranu

16. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 01.10.2015.godine

05 Okt 2015
7595 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
 2. Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
 4. Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/04, 20/07 i 9/11)
 5. Inicijativa Hamze Dizdarevića iz Zenice za davanje Autentičnog tumačenja člana 6. Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 4/14)
 6. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za donošenje Zakona o obaveznom srednjem obrazovanju
 7. Inicijativa Udruženja/Udruge privrednika-Biznis centar „Jelah“-Tešanj za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09)
 8. Inicijativa Udruženja/Udruge društava za leasing u Bosni i Hercegovini za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09)
 9. Izvještaj o ostvarivanju  Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I -VI 2015. godine

AKTI DONESENI NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
 2. Doneseni zaključci:
  • Zaključak o prihvatanju Nacrta Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
  • Zaključak o prihvatanju Nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
  • Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2015. godinu, za period I-VI 2015. godine