Printaj ovu stranu

17. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 21.10. i 03.11.2015.godine

26 Okt 2015
7916 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Strategija razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina
 3. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini
 4. Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine
 5. Informacija o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“
 6. Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovnoj školi i Zakona o izmjenama Zakona o srednjoj školi, kojom se predlaže ukidanje proljetnog raspusta
 7. Inicijativa Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi, koja se odnosi na izbor direktora u srednjoj školi,
 8. Inicijativa Hašima Mujanovića, poslanika u Skupštini Kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona

AKTI DONESENI NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025.godina
 2. Doneseni zaključci:
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje mišljenje na Nacrt Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Zaključak kojim Skupština zadužuje Vladu Kantona da formira Monitoring tim za praćenje realizacije Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina u koji bi bili uključeni po jedan član iz Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, iz Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo, iz Komisije za boračka i invalidska pitanja, kao i iz Komisije za mlade.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona poziva sve relevantne institucije da se aktivno uključe na obezbjeđenju finansijskih sredstava za implementaciju Strategije razvoja zdravstva Zeničko-dobojskog kantona 2016-2025. godina, a posebno Poresku upravu, u smislu osiguranja redovnosti uplata doprinosa.
 • Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini
 • Zaključak kojim je Skupština zadužila Javnu ustanovu institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, da u 2016. godini uradi Projektni zadatak za istraživanje o uticaju zagađenja okoliša na zdravlje stanovništva Zeničko-dobojskog kantona
 • Zaključak kojim je Skupština je zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u Programu rada za 2016. godinu, u prvom kvartalu 2016. godine, planira razmatranje cjelovite Informacije o provedbi obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011 – 2015. godine.
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“
 • Zaključak kojim je Skupština predložila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladi Kantona da se u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu predvidi Informacija o realizaciji Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 2009 - 2015 godine
 • Zaključak kojim je Skupština predložila resornom ministru da prilikom izrade naredne Informacije o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ u 2016. godini, ista bude dopunjena sa informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju ili skladištenju i medicinskog otpada, te animalnog, elektroničkog i drugog otpada
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Hašima Mujanovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona i zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Kantona da, u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona.