Printaj ovu stranu

18. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 03.11.2015.godine

04 Nov 2015
7629 puta

USVOJENI DNEVNI RED

  1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Visoko (2014.-2034.)
  3. Inicijativa Udruženja poslodavaca Zenica za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:17/08)
  4. Inicijativa Meldine Ugarak, poslanice u Skupštini Kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11)
  5. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini.

AKTI DONESENI NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

  1. Odluka kojom se daje saglasnost na Prostorni plan općine Visoko (2014.-2034.), kojeg je donijelo općinsko Vijeće Visoko na 29. sjednici održanoj 25.07.2015. godine.
  2. Doneseni Zaključci:
  • Zaključak kojim se sugeriše Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, da razmotri potrebu eventualnih izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:17/08), ili donošenja novog zakona, te da u tom cilju prethodno obavi konsultacije sa svim relevantnim subjektima, udruženjima poslodavaca na području Zeničko-dobojskog kantona, općinama na području Zeničko-dobojskog kantona i Gradu Zenica, kao i da u slučaju opravdanosti izmjena i dopuna istog, odnosno donošenja novog zakona, isti planira u Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.
  • Zaključak kojim SkupštinaZeničko-dobojskog kanotona prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini.