Printaj ovu stranu

19. (HITNA) sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 23.11.2015.godine

24 Nov 2015
7063 puta

USVOJENI DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Hajrudina Žilića sa dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Gorana Bulajića sa dužnosti ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona
  3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Bojana Gvozdenovića sa dužnosti ministra Ministarstva zdravstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona

AKTI DONESENI NA 19. (HITNOJ) SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

  1. Odluka o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Hajrudina Žilića sa dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
  2. Odluka o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Gorana Bulajića sa dužnosti ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
  3. Odluka o potvrđivanju Odluke premijera Zeničko-dobojskog kantona o smjeni Bojana Gvozdenovića sa dužnosti ministra Ministarstva zdravstva u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
  4. Odluka o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK