Printaj ovu stranu

20. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2015.godine i nastavak 20. sjednice održan 21.12.2015.godine

10 Dec 2015
8040 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 2. Prijedlog Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
 3. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona
 4. Inicijativa građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14)
 5. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare
 6. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014. godinu
 7. Informacija o regionalnim cestama na području Zeničko-dobojskog kantona.

AKTI DONESENI NA 20. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I NASTAVKU 20. SJEDNICE SKUPŠTINE

 1. Doneseni Zakon:
 • Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave.
 1. Donesene Odluke:
 • Odluka o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona.
 1. Doneseni Zaključci:
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i upućuje ga u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenicu sa rokom za provođenje javne rasprave od 45 dana. Organizatori javne rasprave u općinama i gradu Zenica su općinski načelnici, gradonačelnik Grada Zenice i Ministarstvo za privredu, a o datumu, vremenu i mjestu održavanja javne rasprave organizatori će na pogodan način obavijestiti javnost, kao i o mjestu gdje je moguće izvršiti uvid u Nacrt Zakona. Nacrt Zakona bit će objavljen na web stranici Kantona i dostupan u Ministarstvu za privredu, a Skupština je zadužila Vladu Kantona i Ministarstvo za privredu da prilikom izrade Prijedloga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uzmu u obzir sve prijedloge, stavove i sugestije radnih tijela, te poslanika iznesene u raspravi na sjednici Skupštine, kao i one istaknute u toku javne rasprave ili podnesene od strane pojedinaca, udruženja i drugih učesnika u raspravi i da o tome podnese izvještaj Skupštini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da, putem resornih ministarstava, (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva), u narednih 90 dana pripremi jednu cjelovitu Informaciju o broju neratnih osoba-paraplegičara i s tim u vezi pripremi prijedlog rješenja ili Odluke koja će se temeljiti na sličnim principima kao što je i Odluka o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2014. godinu
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o regionalnim cestama na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK