OBAVIJEST SA 6. SJEDNICE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

02 Feb 2016
4896 puta

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine, na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 15.01.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Razmatranje prispjelih odgovora po zahtjevima upućenim sa pete sjednice, te zauzimanje konačnog stava po predstavci Mevle Alijagić
  2. Razno,

Nakon razmatranja odgovora dostavljenih po zahtjevima Komisije za borbu protiv korupcije, a u vezi predstavke Alijagić Mevle iz Zenice, i to: Izjašnjenja direktorice J.U. Osnovna škola Ahmed Muradbegović“ Stranjani u Zenici, Informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i obavijesti J.U. Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te ponovnog inspekcijskog pregleda od strane nadležne inspekcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te dodatnih usmenih pojašnjenja kantonalnih inspektora za obrazovanje, koji su u svojstvu izvjestilaca prisustvovali sjednici, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

  1. Na osnovu pribavljene dokumentacije koja se odnosila na konkurs za izbor na radno mjesto „sekretar škole“ u Osnovnoj školi „Ahmed Muradbegović“ u Stranjanima, Komisija za borbu protiv korupcije je konstatovala da u proceduri izbora kandidata po konkursu nije bilo formalno-pravnih nedostataka, te da je bodovanje pravilno izvršeno, a da bodovi koje je izabrana kandidatkinja dobila na intervjuu, koji su bili odlučujući pri izboru kandidata, spadaju u diskrecionu ocjenu svakog člana Komisije za intervju, što se naknadno ne može mijenjati i u šta ova Komisija ne može ulaziti.
  2. Komisija sugeriše Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da izmjeni Kriterije o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:10/15), u dijelu koji se odnosi na bodovanje kandidata na intervjuu (član 5., stav 1. tačka b) Kriterija), u smislu da svaki član Komisije za intervju može dati minimalno 0,3, a maksimalno 0,7 bodova, te da se razmotri i mogućnost imenovanja u pomenutu Komisiju jednog člana Nastavničkog vijeća škole, umjesto sindikalnog povjerenika.
  3. Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine konstatuje da Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona nije dva postupio po zahtjevima iste Komisije za dostavljajem traženog odgovora, (po zahtjevu i naknadnoj urgenciji), kojim se tražilo da se Komisiji dostavi odgovarajući akt njihove sindikalne organizacije u kojem je navedena obaveza predstavnika sindikata da kandidatima prijavljenih na konkurse u osnovnim i srednjim školama koji su članovi navedenog sindikata daju 1 bod ili ako nema takvog akta da obavijeste Komisiju da li je takav stav zauzet od strane sindikata u vezi pomenutih slučajeva, kao i da Komisiji dostave njihov stav u vezi navoda iz pomenute predstavke imenovane. Zbog navedenog, Komisija za borbu protiv korupcije izražava svoje veliko nezadovoljstvo, te će o ovakvom odnosu Sindikata prema Komisji, putem saopštenja obavijestiti javnost.

Pod tačkom „Razno“ Komisija za borbu protiv korupcije je konstatovala da je, povodom predstavke Kotorić Hajrudina, u kojem imenovani navodi određene podatke i nepravilnosti vezane za rad kladionica, a posebno kladionice „PREMIJER“, dobila odgovor Ministarstva finansija Federacije BiH, Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog poreznog ureda Zenica, koji su shodno odredbi člana 123., 124. i 125. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ broj: 48/15 i 60/15) nadležni za ovu oblast, te je zadužena Stručna služba Skupštine Kantona da navedeni odgovor dostavi imenovanom.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma