OBAVIJEST SA 16. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

02 Feb 2016
3915 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 16. sjednici održanoj dana održanoj 25.01.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica,
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po ugovoru o zajmu zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Evropske banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“,
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina
    • Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina,
  4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju visine novčanih naknada poslanika Skupštine, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini, članova Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine, za 2016. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2016. godinu namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, Komisija je većinom glasova, sa 4 glasa „za“ i jednim glasom „uzdržan“ podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da isti donese.

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po ugovoru o zajmu zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Evropske banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda, Komisija je jednoglasno podržala navedeni akt, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da isti donese.

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina, sa Strategijom razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. godina, Komisija je podržala navedene akte, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da donese Odluku o usvajanju navedene Strategije.

S obzirom da je prosječna plaća na području Kantona u posljednja tri mjeseca koja prethodi tekućoj budžetskoj godini osnovica za utvrđivanje visine naknada poslanika Skupštine, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini, članova Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine za narednu godinu, shodno Zaključku ove Komisije broj: 01-14-17770/07 od 30.07.2007. godine, Komisija je konstatovala da još nisu objavljeni statistički podaci o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona za posljednje tromjesečje 2015. godine, zbog čega je neophodno donijeti privremeni Zaključak kojim će se regulisati navedena pitanja.

Iz navedenog razloga, Komisija je donijela Zaključak o privremenom utvrđivanju visine naknada poslanika Skupštine, zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata ne zasnuju radni odnos u Skupštini, Kolegija Skupštine i članova radnih tijela Skupštine za 2016. godinu, koji će se primjenjivati do objavljivanja statističkih podataka o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona za posljednje tromjesečje 2015. godine, kada će se donijeti novi Zaključak.

Nakon upoznavanja sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/12) i završenog razmatranja Prijedloga Zaključka o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2016. godinu namijenjenih za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, koji je pripremila Stručna služba Skupštine, Komisija je donijela Zaključak u predloženom tekstu. Tom prilikom Komisija je konstatovala da je isti zaključak usklađen sa odredbama pomenutog Zakona, a prilagođen trenutnoj stranačkoj strukturi poslanika kantonalne Skupštine, odnosno trenutnoj zastupljenosti političkih stranaka u Skupštini Kantona, u smislu da se finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka vrši na način da se 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama i koaliciji političkih stranaka koje su osvojile mandate u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da se 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka, odnosno koalicija koja je zastupljena u Skupštini Kantona ima u trenutku dodjele mandata, a da se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje klubovima poslanika, srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu, uz obavezu političkih stranaka i koalicija političkih stranaka, koje su zastupljene u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da Komisiji za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona najdalje do 30.03. naredne godine za proteklu godinu, dostavljaju jedan primjerak ili kopiju finansijskog izvještaja, koji su obavezne dostavljati Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, shodno članu 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka (“Službeni glasnik BiH” broj: 95/12), a u cilju vršenja kontrole trošenja navedenih sredstava.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma