OBAVIJEST SA 5. SJEDNICE KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE VII SAZIVA SKUPŠTINE

30 Mar 2016
5115 puta

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine,  na  5. sjednici održanoj dana 29.03.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
    • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  2. Uspostavljanje saradnje sa Komisijom za ravnopravnost spolova Grada Zenica,
  3. Razno,

Po završenom razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, te dostavljenih mišljenja nadležnih ministarstava, Komisija podržava dostavljena mišljenja, te predlaže Skupštini Kantona da sastavni dio mišljenja Skupštine po Nacrtu navedenog federalnog Zakona budu mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva finansija, a koja su prihvaćena Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-02-2707/16 od 09.02.2016. godine, koji je donesen na 42. sjednici  Vlade,  održanoj 09.02.2016. godine.

Pod drugom tačkom dnevnog reda članovi Komisije su raspravljali o načinima uspostavljanja buduće saradnju sa Komisijom za ravnopravnost spolova Grada Zenica, odnosno Gradskog Vijeća Zenice, čija je predsjednica sa još 2 člana prisustvovala sjednici Komisije, kojom prilikom su razmijenjena mišljenja i izneseni prijedlozi o budućim zajedničkim aktivnostima i realizaciji određenih projekata. Takođe je konstatovana  potreba uspostavljanja saradnje i sa svim općinskim Komisijama za ravnopravnost spolova na području Zeničko-dobojskog kantona, te je odlučeno da se isti pozovu na narednu sjednicu Komisije.

Pod trećom tačkom dnevnog reda predsjedavajuća Komisije je informisala ostale članove o sastanku koji je održan u organizaciji OSCE-a dana 04.12.2015. godine, kojem je prisustvovala, čija tema je bila „Radni sastanak o funkcionisanju mehanizama za ravnopravnost spolova u Zeničko-dobojskom kantonu“, a Kemal Mušinbegović je informisao ostale članove o sastanku sa  Komisijom za ravnopravnost spolova Srednjo-bosanskog kantona, takođe u organizaciji OSCE-a, kojem je prisustvovao, čija tema  je bila izrada planova i programa rada Komisija za ravnopravnost.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma