OBAVIJEST SA 20. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

28 Apr 2016
4368 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 20. sjednici održanoj 26.04.2016. godine,  razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Informacija o kontroli koncesionih ugovora na području Zeničko-dobojskog kantona od 2003. do 2015. godine,
  2. Razmatranje dopisa samostalnih poslanika Amre Jupić i Kemala Mušinbegovića,

Nakon završenog razmatranja Informacije o kontroli koncesionih ugovora na području Zeničko-dobojskog kantona od 2003. do 2015. godine, Komisija je podržala navedenu Informaciju, te predložila Skupštini Kantona da istu prihvati.

Nakon završenog razmatranja dopisa samostalnih poslanika Amre Jupić i Kemala Mušinbegovića, od 07.04.2016. godine dostavljen predsjedavajućoj i sekretaru Skupštine Kantona dana 11.04.2016. godine, u dijelu koji  se odnosi na učešće u raspolaganja sredstvima sa Tekućeg transfera za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je shodno članu 7. stav 3. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/12), kao i Zaključku o utvrđivanju načina raspodjele i kontrole trošenja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2016. godine i iz Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2016. godinu namjenjenih za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-28-940-2/16 od 25.01.2016. godine,  koji je navedena Komisija donijela na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25.01.2016. godine, zauzela stav da samostalni poslanici ne mogu da učestvuju u raspodjeli pomenutih sredstava jer za to ne postoji pravni osnov u pomenutoj odredbi navedenog zakona po kojem se pomenuta sredstva dijele svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka i nezavisnim kandidatima prema broju poslaničkih mandata koje svaka politička stranka,  koalicija političkih stranaka odnosno nezavisni kandidat, zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku dodjele mandata.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma