OBAVIJEST SA 22. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

20 Jun 2017
4569 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici održanoj dana 19.06.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Otvaranje prijava na oglas za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i dogovor oko narednih aktivnosti

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da su se na Ponovni oglas za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 19.05.2017. godine i u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 38/17 od 24.05.2017. godine, prijavila samo dva kandidata, koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove javnog oglasa. Međutim, s obzirom na činjenicu da se nije prijavio dovoljan broj kandidata, Komisija je iz tog razloga proglasila postupak za izbor novog predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona neuspješnim, te je cilju obezbjeđenja kontinuiranog rada ovog organa, čijim članovima i predsjedniku ističe mandat 07.08.2017. godine, tj. istekom perioda od 2 godine na koji su imenovani, konstatovala da je potrebno imenovati postojeći Nadzorni odbor na kraći period, dok se ne okonča procedura po Ponovnom Javnom oglasu kojeg je neophodno ponovo raspisati, te je shodno članu 14. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97,15/97, 6/01 i 8/10) i članu 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), utvrdila Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, te istu uputila u skupštinsku proceduru.

Komisija je zauzela stav da se Ponovni javni oglas za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, (drugi put), u istom tekstu objavi odmah, a najkasnije u roku od 60 dana, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Službenim novinama Federacije BiH“, te na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma