Postupak osnivanja/registracije udruženja i fondacija

29 Sep 2010
20532 puta

I ) PONEŠTO O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA

Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02 ), uređeni su uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak udruženja i fondacija.

Udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog cilja ili općeg interesa u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.

Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u općem ili zajedničkom interesu.

Udruženja i fondacije samostalno utvrđuju svoje ciljeve i djelatnosti, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

II ) NAZIV I SJEDIŠTE

Naziv udruženja i fondacije mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Naziv udruženja i fondacija može se upisati u Registar u prijevodu na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku mora biti upisan na prvom mjestu.
Uz puni naziv, može se koristiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati oznake po kojima se razlikuje od drugih udruženja i fondacija .
Udruženja i fondacije mogu imati i svoj znak pored naziva ali se on mora jasno razlikovati od drugih udruženja i fondacija

U naziv udruženja ili fondacije ne mogu se unositi slijedeći nazivi:

 1. Bosna i Hercegovina – bez odobrenja nadležnog organa Bosne i Hercegovine
 2. Federacija – bez odobrenja federalnog organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada udruženja/fondacije
 3. Naziv kantona – bez odobrenja kantonalnog organa u čiju nadležnost spada oblast na koju se odnosi djelatnost udruženja/fondacije
 4. Naziv grada i općine – bez odobrenja gradonačelnika odnosno općinskog  načelnika

III ) OSNIVANJE UDRUŽENJA

Udruženje se osniva donošenjem osnivačkog akta.

Osnivačka skupština donosi osnivački akt, statut udruženja i imenuje organe upravljanja.

Uz zahtjev za upis u Registar udruženja prilaže se:

 1. Osnivački akt i statut udruženja
 2. Spisak članova organa upravljanja
 3. Odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje
 4. Podaci o osnivaču
 5. Zapisnik prve osnivačke skupštine
 6. Ovjerene fotokopije ličnih karti za ovlaštena lica
 7. Dokaz o izvršenoj uplati takse

UPLATE:

Svrha:

Registracija udruženja

Primalac:

Ze-do kanton

Račun primaoca:

1340100000001672

Vrsta prihoda:

722429

Općina:

103

Budžetska organizacija:

1601001

 

 

 

REGISTRACIJA UDRUŽENJA

100 KM

OBJAVA OGLASA

50 KM

KANTONALNA ADMINISTRATIVNA TAKSA

20 KM

U roku od 30 dana svaka promjena koja se desi u pogledu zastupanja, statuta, naziva, sjedišta, te nekih drugih promjena udruženja su dužna prijaviti tu promjenu Kantonalnom ministarstvu za upis promjena u Registar udruženja.

UPIS PROMJENA = 50,00 KM

 

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA-LINK ZA PREUZIMANJE OBRAZACA

UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA-LINK ZA PREUZIMANJE OBRAZACA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma