OBAVIJEST SA 40. SJEDNICE KOMISIJE ZA MLADE

01 Feb 2018
2911 puta

Komisija za mlade na 40. sjednici održanoj  30.01.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za godinu,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Komisija za mlade je podržala Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, te predložila Skupštini Kantona da isti donese, uz sljedeće izmjene u formi amandmana,  koji glasi:                                                      

AMANDMAN I

U dijelu II. POSEBNI DIO, u članu 3. Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, (Izdaci po budžetskim korisnicima),

  • na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 01- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ” na ekonomskom kodu MAX 005 „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, u koloni 9 i 13 broj 000 zamjenjuje se brojem 60.000,  a
  • na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 01-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - na ekonomskom kodu MAX 002 “Tekući transfer za sport”, u koloni 9 i 13, broj 000 zamjenjuje se brojem 750.000.
  • na razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 01- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ” na ekonomskom kodu MAX 006 „Kapitalni transferi u inostranstvu“, u koloni 9 i 13 broj 300.000 zamjenjuje se brojem 1.240.000.

Obrazloženje:

Komisija za mlade smatra da nije dovoljno sredstava predviđeno za sport i omladinske projektne aktivnosti, te da se sredstva na ovim pozicijama trebaju uvećati, cijeneći da ima dovoljno sredstava na poziciji Kapitalni transferi u inostranstvu sa koje se mogu umanjiti sredstva za 60.000 KM, te prebaciti na navedene pozicije.

 

 Stručna služba Skupštine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma