Printaj ovu stranu

132. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.02.2018.godine

02 Mar 2018
11156 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 18. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.11.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 19. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.12.2017. godine;
 3. Zapisnik sa 20. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.12.2017. godine;
 4. Zapisnik sa 21. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.01.2018. godine;
 5. Zapisnik sa 22. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.01.2018. godine;
 6. Zapisnik sa 23. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.01.2018. godine;
 7. Zapisnik sa 24. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.01.2018. godine;
 8. Zapisnik sa 25. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.02.2018. godine;
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 11-1)
 12. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 13. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o stepenu informatizacije domova zdravlja u pogledu korištenja i punjenja baze podataka, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 13-1)
 14. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Jukić Damira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezanu za buduću trasu auto-puta Sarajevo-Beograd preko Žepča-Zavidovića, poznatu kao trasa Tuzla-Bijeljina do Beograda, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona datog po inicijativi Udruženja građana Rukometni klub "Čelik" Zenica vezano za izmjenu člana 12. i 14. Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o oprihodovanju uplaćenih sredstava od strane Federalnog ministarstva finansija;
 17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju obračuna rada preko norme i rada u dane sedmičnog odmora, rada u dane državnih praznika, rada noću, odnosno u dane kada se po zakonu ne radi, zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ u Nemili, Zenica, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza za učenike do završetka 2018. godine;
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Interventna kardiologija”;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK;
 23. Zaključak o oglašavanju pozicija predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;