133. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22. i 26.02.2018.godine

02 Mar 2018
11686 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 130. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.01.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 131. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.02.2018. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove broj: 18-34-18330-1/15 od 12.02.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća„Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I poslanika Amira Ganića i Meldine Ugarak na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 9. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 10. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 11. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 12. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 13. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 14. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman V Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 15. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VI Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 16. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VII Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 17. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VIII Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 18. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 19. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 20. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 21. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 22. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman V poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razdjel 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 25. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 26. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 27. Program utroška sredstava, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Bosna“ Zenica, na ime finansijske pomoći za organizaciju 11. Međunarodnog turnira povodom Dana nezavisnosti BiH;
 29. Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja, razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi pojedincima”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja Projekta adaptacije poslovnog prostora;
 31. Program utroška sredstava, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, razdjel 20 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima” i ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu praćenja provedbe Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2018. godine;
 37. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ismetu Bošnjakoviću iz Zavidovića, na ime naknade štete na pčelinjaku i pčelinjim društvima-košnicama;
 39. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za izdavačku djelatnost biblioteke u 2018. godini;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju zapisnika u pregovorima za pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva za Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 42. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Nabavka opreme”, sa Prijedlogom Zaključka;
 43. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Nabavka građevina”, sa Prijedlogom Zaključka;
 44. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 45. Izvještaj o realizaciji Odluke o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-15198/17 od 02.11.2017. godine;
 46. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi poslanika Samira Lemeša, u vezi donošenja Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, sa Prijedlogom Zaključka;
 47. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-17281/17 od 14.12.2017.godine;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o nabavci i instalaciji antivirusnog softvera;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma