136. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.03.2018. godine

28 Mar 2018
11851 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 134. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.02.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 26. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.03.2018. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 04-1)
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva za nabavku zemljišta;
 8. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva za nabavku građevina;
 10. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa pozicije „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva za nabavku opreme;
 12. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2018. godinu, Ministarstva za pravosuđe i pravu, sa pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva, za investiciono održavanje zgrada pravosuđa Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće;
 15. Prijedlog Zaključka o postupanju Ministarstva finansija po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, Apelacija broj: AP 3421/15 od 22.12.2017. godine;
 16. Informacija o naknadi troškova liječenja i nabavke lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Informacija o naknadi troškova dženaza/sahrana branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2018. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka,
 21. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, za 2018. godinu, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmutagić Medini, udovici poginulog branioca iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja u Kliničkoj bolnici „Merkur“ u Zagrebu, R. Hrvatska;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o provedbi Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona 2016-2017, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Odluka o odobravanju sredstva na ime pomoći od značaja za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu januar-decembar 2018. godine;
 26. Odluka o odobravanju sredstava na ime finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“, za period januar – juni 2018. godine;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Župi uznesenja blažene djevice Marije-Osova, Žepče sredstva, sa ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 28. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2018. godinu Ministarstva za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, razdjel 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22 – budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića za sufinansiranje organizacije Memorijalnog turnira „Vedad Muminović Vedo“ i sufinansiranje renoviranja dvorane;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Zenici za sufinansiranje projekta obnove kapele na pravoslavnom groblju Janjićki Vrh kod Zenice;
 38. Zaključak o odobravanju sredstva Udruženju Evropski parlament mladih u Bosni i Hercegovini za sufinansiranje organizacije Regionalnog foruma mladih u Zenici;
 39. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti;
 40. Program utroška sredstava - Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima-Escrow, Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 41. Program utroška redstava - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 42. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita, na proširenom istražno-eksploatacionom polju ležišta “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići, općina Olovo;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Odbojkaškom klubu “Kakanj 78” iz Kaknja, na ime pomoći za organizaciju finalnog turnira KUP-a BiH;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Škola fudbala “Visport” Visoko, na ime podrške za dalji rad Udruženja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Malonogometnom klubu “C.A.L.P” (Contentio-Amicitia-Ludus-Particeps) iz Zenice, na ime pomoći za nastavak takmičenja u Prvoj Futsal ligi F BiH;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru borilačkih sportova Tešanj iz Tešnja za sufinanciranje troškova organizacije međunarodnog kickboxing kupa „Balkan open 2018“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma