137. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26. i 27.03.2018. godine

10 Apr 2018
10818 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova po Inicijativi Handžić Hasana, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, u vezi izmjena i dopuna Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
 2. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Općinski sud u Zavidovićima;
 3. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo";
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi" Ministarstva zdravstva;
 6. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u svrhu podrške za osiguravanje kvalitetnijih uslova za rad u JU Centar za socijalni rad Breza;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju nacionalnih manjina iz Zenice, za sufinansiranje obilježavanja Svjetskog dana Roma;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaški klub „Orlovik“ iz Žepča za novčanu pomoć u svrhu uplate kotizacije za Ligu mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava alpskoj skijašici Muzaferija Elvedini za sufinansiranje odlazaka na međunarodna natjecanja u Sloveniji i Italiji;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Štampariji “Fojnica” iz Fojnice za otkup 100 primjeraka knjige “Planinarstvo”, za potrebe osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova manifestacije „Uskrsni dani“;
 13. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada»;
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava od koncesija za 2018. godinu u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, pozicija «Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija»;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Edhemu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu otplate duga po utuženom kreditu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Hamdiji, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Salihu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehić Avdagi, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdagić Zehri, udovici ratnog vojnog invalida 60% iz Kaknja, u svrhu otplate duga po utuženom kreditu na ime umrlog muža, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 21. Prijedlog Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i načina ostvarivanja prava na dodatak na plaću nosioca izvršne funkcije, Kantonalnog pravobranica, Zamjenika Kantonalnog pravobranioca i savjetnika nosioca izvršne vlasti;
 23. Prijedlog Odluke o dodacima na plaću rukovodećim državnim službenicima na poslovima od posebnog interesa i državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i načina ostvarivanja prava na dodatak na plaću državnog službenika u ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe;
 26. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja plaćenog i neplaćenog odsustva za rukovodioce, državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma