139. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.04.2018. godine

03 Maj 2018
10707 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretninama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MART 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetske korisnike Ministarstvo finansija i OŠ „Fra Grga Martić“ Žepče;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period mart-decembar 2018. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona:
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za obrazovne ustanove;
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova potrebnih za funkcioniranje kluba;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Tešanj“ iz Tešnja za nabavku standard zračne puške za sudjelovanje u Premijer ligi BiH;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za 2017. godinu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Ulaganja u tuđa stalna sredstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine – Omladinski hor iz Zenice;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika u Upravnom odboru Projekta „Plava voda“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma