Printaj ovu stranu

140. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.04.2018. godine

03 Maj 2018
10816 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.03.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.03.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26. i 27.03.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 138. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.03.2018. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 27. vanredne telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.03.2018. godine;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Mnistarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu teksta Zakona o obilježavanju značajnih datuma na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kreativni umjetnički Atelje „Kreativci“ u realizaciji manifestacije „Šarene čarape“;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita, na proširenom istražno-eksploatacionom ležištu „Očekalj“ i „Prgoševo“ K.O. Dugandžići, općina Olovo;
 11. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja;
 12. Informacija o provedbi Programa poticaja upošljavanja i samoupošljavanja pripadnika braniteljske populacije u 2017. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu borilačkih sportova Tekvando akademija „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje nastupa na kvalifikacijskom turniru G1 za europsko i svjetsko prvenstvo;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu borilačkih vještina „Isak-Ze“ iz Zenice za sufinanciranje troškova sudjelovanja na predstojećim turnirima;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Konjičkom klubu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje troškova kotizacije i licenci za natjecanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića za sufinansiranje troškova organizacije odlaska omladinskih selekcija u Luksemburg;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Napredak“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije 20. Tradicionalnog međunarodnog Uskršnjeg šahovskog turnira Zenica 2018, koji se održava u u Zenici;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Akademskom kajak klubu „Duga“ iz Zavidovića za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Teniskom klubu „Euronec“ iz Zenice za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš“ Vareš;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;