142. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.04.2018. godine

04 Maj 2018
11366 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza;
 2. Odluku o opredjeljenju sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija I faze lokalne ceste Zenica – Babino – Arnauti“;
 3. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, iz reda predstavnika Federalnog zavoda PIO/MIO, na kraći period;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao pomoć za izradu i promociju CD-a o održanoj manifestaciji „Dani otvorenih vrata Dnevnog centra Visoko“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Vitlaci, Općina Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u plaćanju troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu pumpne stanice za vodovod u povratničkoj MZ Vitlaci, Općina Žepče, sa ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i dodjeli čina „Generalni inspektor policije“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, drugi sprat, stan broj 13, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Isaković Muniru;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Tabačka zgrada; prizemlje, stan broj 1, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Derlić Rifetu;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Varešu, ulica Selište br. 14, dodijeljen policijskom službeniku Numanović Azizu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, prvi sprat, stan broj 8, dodijeljen policijskom službeniku Hujdur Rasimu;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Zenici, ulica Zije Dizdarevića 26a, drugi sprat, stan broj 16, dodijeljen policijskom službeniku Juhić Mirsadu;
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
 18. Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju poslovnim prostorijama;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec APRIL 2018. godine;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinskih aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrazvučnog color-dopler aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU „Dom zdravlja“ Usora,
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Žepče;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uređaja za digitalizaciju RTG aparata za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 31. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča za finansijsku pomoć za nabavku sportske opreme;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Dragon“ iz Doboj Juga za sufinansiranje nastupa Lamije Hrvačić na natjecanju u Njemačkoj;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma „Vedro“ iz Zenice za organiziranje utrke „1. Zenički noćni cener“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi savezu Bosne i Hercegovine za finansijsku podršku odigravanja utakmice Hrvatska-Bosna i Hercegovina;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice za sufinansiranje projekta „Motorijada 2018.“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje troškova kotizacije;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča za sufinansiranje sudjelovanja na Europskom seniorskom prvenstvu u Novom Sadu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv.Ivana Krstitelja Jelah za pokrivanje dijela troškova izgradnje župne dvorane;
 41. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi poslodavaca i obrtnika Usora u svrhu sufinansiranje njenog rada;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od jedne godine, u svrhu izmirenja zakupa poslovnog prostora;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika „Biznis centru“ Jelah/Tešanj u svrhu sufinansiranje organizacije 14. međunarodnog sajma privrede-Tešanj 2018;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2018. godini;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji server-sale;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku i instalaciju servera i komunikacionih uređaja;
 51. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma