Printaj ovu stranu

OBAVIJEST SA 46. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE

23 Maj 2018
3880 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 46. sjednici održanoj dana  21.05.2018. godine razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
  2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
  3.  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu     
  4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, Komisija je podržala navedeni akt, te jednoglasno predložila Skupštini Kantona da isti donese.

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je jednoglasno podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da donese zaključak o davanju saglasnosti na isti.

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu , Komisija je sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da donese zaključak o davanju saglasnosti na isti.

Nakon završenog razmatranja  Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK