143. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.05.2018. godine

31 Maj 2018
11191 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05.04.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.04.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 141. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.04.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 142. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25.04.2018. godine;
 5. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 08-1)
 9. Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona na Prednacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza;
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “ŽGP ZENICA” d.d. Zenica
 13. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj AP 3446/16 od 13.3.2018. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača “Siemens“ u Službi za radiologiju;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema RGB Anlysis;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja BIS-a Modul Hemodijaliza;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje medicinske opreme proizvođača „Philips“ i „Aloka“;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje (full servis) medicinske opreme u Službi za onkologiju i radioterapiju;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko- finansijske poslove;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u I kvartalu 2018. godine;
 24. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuju upražnjene pozicije u Nadzornom odboru TP „NATRON“ d.d. Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu saobraćajne ugroženosti učenika na pripadajućem školskom području u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za zaposlene u Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj-donacija za takmičenja iz informatike;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj-donacija za odlazak na kantonalna, federalna i državna takmičenja;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Alfa“ iz Zenice za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava stonoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije XXVI Balkanskog prvenstva u stonom tenisu za mlade;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinanciranje odlaska članova kluba na Balkansko prvenstvo u karateu u Beograd.
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Breza za odobravanje vanrednih novčanih sredstava;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje odlaska članova kluba na Balkansko prvenstvo u karateu u Beograd;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Teniskom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova organizacije Europskog teniskog turnira „Zenica open 2018“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nihadu Mahmiću iz Zenice na ime jednokratne novčane pomoći za nabavku sportske opreme i određene vitaminizacije za atletičare;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” Tešanj za sufinansiranje organizacije manifestacije “Pozdrav proljeću”;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za afirmaciju kulturnog nasljeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo “Art sef” Visoko za sufinansiranje projekta “28 priča upisanih nekropola stećaka na Listu zaštićene svjetske baštine UNESCO-a”;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu “Gromovnik” Novi Šeher za sufinansiranje organizacije multietničke smotre folklora i izložbe tradicionalnih jela Zeničko-dobojskog kantona;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke „Utjeha“ Zenica, u svrhu podrške za obilježavanje romskog praznika Đurđevdana;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja centralnog obilježavanja „Dan Zlatnih ljiljana“;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu završetka uređenja kompleksa centralnog šehidskog mezarja ,,Solun”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu realizacije završetka izgradnje centralnog spomen-obilježja (staza) na šehidskom mezarju ,,Šehitluk II“;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja otkupa nekretnine/objekta u Karušama namijenjene za uređenje spomen sobe;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Projekta sanacije i uređenja Šehidskog mezarja u Donjoj Golubinji Općina Žepče;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu finansiranja projekta medicinske rehabilitacije, sedmodnevnog boravka na moru jedanaest slijepih ratnih vojnih invalida 100% I grupe sa pratiocima;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hazić Nedimu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadušić Kasimu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Elmedinu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Elsmedinu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ogrić Fahrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karahmet Zenaidi, udovici demobilisanog branioca iz Tešnja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajlović Huseinu, demobilisanom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bratanović Fahrudinu, RVI iz Zavidovića, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 61. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za prenošenje poslova provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije Jelah-Polje“;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lovnom kinološkom savezu u Federaciji Bosne i Hercegovine za organizovanje kinološke manifestacije „TEŠANJ DOG SHOW 2018“;
 63. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o provedbi recertifikacijskog audita i prelazak na primjenu novog standarda ISO 9001:2015;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma