Printaj ovu stranu

144. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.05.2018. godine

05 Jun 2018
12050 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o radu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica (prečišćeni tekst) broj: 20/1-1-2516 od 26.02.2018. godine, u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu;
 8. Program utroška sredstava „Program nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, razdjel 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija - Nabavka opreme-Izdaci iz namjenskih sredstava, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 9. Mišljenja Ministarstva za privredu i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za podršku razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona i posjete međunarodnom sajmu poljoprivrede;
 11. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine, broj AP 2327/17 od 20.12.2017. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uvjeta i kriterija za odobravanje kredita;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku hirurškog instrumentarija za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku laparoskopskog stuba za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku inkubatora za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku aparata za hemodijalizu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku aparata body pletizmograf za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku anesteziološkog aparata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku impax-radio stanice sa monitorima RTG za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku špalt lampe za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku mikrotoma za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku hladnjače za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MAJ 2018. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji;
 25. Prijedlog Zaključka o zaduženju za formiranje kantonalnog readmisionog tima zaduženog za organizaciju sve potrebne aktivnosti u vezi sa prihvatom i propratom readmisiranih osoba sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „Mješovita srednja škola“, općina Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Ekonomska škola Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, broj: 128/18. od 20.03.2018. godine, o ustupanju dijela školskog zemljišta za izgradnju džamije;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 30. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“, Kakanj;
 32. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“, Kakanj;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 34. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić” Visoko;
 36. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Kulin Ban” Visoko;
 38. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Kulin Ban” Visoko;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi Preobraženja Gospodinova - Borovica, Vareš, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta vanjskog uređenja crkve u Borovici;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice, za finansijsku pomoć pri organizaciji 9. Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2018“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Olovo“ iz Olova za finansijsku pomoć za odigravanje završnice državnog prvenstva;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportsko-rekreativno-ekološkom društvu „Vrbak“ Globarica za finansijsku pomoć pri organizaciji sportsko-rekreativne manifestacije „Bicikliranjem do zdravlja“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju boraca „Senahid Bolić Bolo“ iz Olova za finansijsku pomoć za održavanje IX Memorijalnog malonogometnog turnira „Senahid Bolić Bolo“;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Usora“ iz Usore za sufinanciranje organizacije „Karate Cup Usora 2018“;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova organizacije Ekipnog prvenstva osnovnih škola Zenice, sudjelovanja kadeta na Državnom prvenstvu te finansijska potpora perspetkivnom sportašu Dini Markoviću;
 46. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za XXII redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 47. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 48. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici
 49. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici.