145. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.06.2018. godine

25 Jun 2018
10753 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 14.05.2018. godine;
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u 2017. godini;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda);
 5. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini;
 6. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini i planovi gospodarenja za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini godini;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” za sufinansiranje učešća na Internacionalnoj dječijoj smotri folklora u Bursi-Turska;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “Zora” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Sajam zanimanja i srednjih škola”;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis Simm-Bau“ iz Kosove za finansijsku pomoć u realizaciji projekta „Jedan navijač, jedna stolica“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Streljačkom klubu osoba s invaliditetom XP Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje natjecanja u 2018. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Streljački klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, za sufinansiranje troškova sudjelovanja u federalnoj ligi u streljaštvu za 2018;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje troškova organizacije XIII memorijalnog šahovskog turnira „Anto Markanović“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG Rafting klub „Krivaja“ iz Zavidovića za finansijsku pomoć pri organizaciji tradicionalnog 18. Međunarodnog turističkog Krivaja raftinga na rijeci Krivaji;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskoj udrugi „Marko Bratić – MIŠKO“ iz Usore za finansijsku pomoć pri izgradnji sportsko-rekreacijskog centra za mlade;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za sport i kulturu „ZOP“ Zenica za finansijsku pomoć u svrhu organizacije i održavanja sportske manifestacije „Ulični basket-Mokušnice“, koja se održava u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije Međunarodnog turnira prijateljstva u taekwondou povodom dvadesete godišnjice kluba;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika branilačke populacije;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Rami, demobilisanom braniocu iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Ifeti, majci poginulog branioca iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Žepče kao podrška u svrhu opremanja prostorije za arhivu pri ovoj Ustanovi;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kožul Luki iz Maglaja, u svrhu završetka radova na stambenom objektu i stvaranja uslova za održivi povratak;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-34-16889-3/16 od 11.04.2018. godine;
 35. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini:
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma