146. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.06.2018. godine

28 Jun 2018
10787 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Izvještaj o poslovanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 4. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Izvještaj o poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan obrazovanja odraslih za 2018. godinu, broj: 10-38-6546-1/18. od 28.05.2018. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 14. Program utroška sredstava na razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 - Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o razvrstavanju lokalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,br:9/14 i 4/15);
 16. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2018. godini - Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u II kvartalu 2018. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 17-1)
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Ravna, općina Maglaj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete na trafo području „Ravna 1-Džamija“ i „Ravna 2-Kalabići“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Kopice, općina Maglaj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju izrade Idejnog rješenja za izgradnju Društvenog doma u MZ Kopice;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za prenos poslova provođenja postupka javne nabavke na općinu Usora za realizaciju projekta „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak, općina Usora“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora, koji je planiran u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičkih pedagoga ZE-DO kantona iz Zenice, na ime pokrića troškova prijevoza učesnika Muzičko-teatarskog festivala „Bihaćko ljeto“ i kulturne manifestacije „Vezeni most“ koji se održava u Banja Luci;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma