Printaj ovu stranu

OBAVIJEST SA 47. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE

29 Jun 2018
3716 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 47. sjednici održanoj dana  26.06.2018. godine razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine  - Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  2. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,

Komisija je konstatovala da neće razmatrati Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, iz razloga što sjednici nije prisustvovao predstavnik Ministarstva za privredu, koje je dalo mišljenje po Nacrtu navedenog Zakona, imajući u vidu odredbu člana 191. stav 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Po završenom razmatranju Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine, Komisija je sa 4 glasa “za” i  jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt i predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Stručna služba Skupštine ZDK