Printaj ovu stranu

147. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.06.2018. godine

13 Jul 2018
10715 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 3. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona - Pozitivna lista lijekova kantona;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste lijekova po posebnom odobrenju i postupak utvrđivanja prava osiguranika na korištenje lijekova sa Liste, na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu, u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu - namjenska sredstava zaštite okoliša;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog poziva za odobravanje kredita za odobravanje kredita za stambeno zbrinjavanje mladih;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović” Visoko;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Đački dom Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Vukovi“ iz Zenice za sufinansiranje II. Interetničkog turnira prijateljstva grada Zenice;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kajak-kanu klubu „Mladost“ iz Zavidovića za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava košarkaškom klubu „Kengur“ iz Zenice za sufinansiranje 20. međunarodnog košarkaškog turnira za mlade „Kengur kup 2018“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova „Baton“ iz Zenice za refundaciju troškova povodom realizacije tradicionalnog sportskog natjecanja u streljaštvu povodom Međunarodnog dana zaštite od mina i za finansijsku pomoć oko realizacije turnira u šahu za slijepe osobe povodom međunarodnog dana bijelog štapa;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova „Kakanj“ iz Kaknja za sufinansiranje troškova kotizacije i registracije natjecatelja;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ za nastavak implementacije projekta „Sigurna kuća za žene - žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja ZDK“ za period januar-decembar;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Gornji Lug, općina Žepče na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju asfaltiranja pristupnog puta osnovnoj školi u povratničkoj mjesnoj zajednici Gornji Lug, s ciljem potpore održivog povratka;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čolić Edinu iz Žepča na ime pomoći 100% licu sa invaliditetom u otklanjanju štete nastale uništavanjem pčelinjaka;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, u svrhu realizacije završetka izgradnje centralnog spomen-obilježja 1992.-1995.- projekat spomen sobe sa kancelarijama za branilačka udruženja - II. faza;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kapić Rami, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tabaković Albinu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju građana Ansambl “Bosnia folk” iz Zenice, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih ciljeva u 2018. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine “Umjetnost – Ars” iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak balerina centra na Svjetsko takmičenje DWC 2018 u Španiju;
 36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i Integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 37. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini.