148. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.06.2018. godine

13 Jul 2018
10592 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 144. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 24.05.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 145. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.06.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 28. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.05.2018. godine telefonskim putem;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Informacija o koncesijama na vodama u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti Prostornog plana općine Usora za razdoblje 2014-2034. godine sa Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine;
 8. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica, zakazanu za utorak 26.06.2018.godine;
 9. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje infrastrukturnih projekata obnove u općinama, Žepče, Kakanj i Maglaj s ciljem potpore povratku;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona sredstva na ime nastavka finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“, za period juli – decembar 2018. godine;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete u povratničkim naseljima Lišci i Čude, s ciljem potpore održivog povratka na područje općine Olovo;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Moševac, općina Maglaj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju asfaltiranja puta Mrvoljci-Vehabovići u MZ Moševac;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na „Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini“ iz grant sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona na ime nabavke tračne pile za potrebe radnog osposobljavanja osoba s posebnim potrebama u Poslovnoj jednici Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2019-2021. godina;
 17. Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2017/2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kehić Avdi, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja muzička škola Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kulin ban“ Tešanjka;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odredu izviđača “Crni vrh” iz Tešnja za sufinansiranje projekta Međunarodno izviđačko takmičenje “Stvaramo bolji svijet”;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju matematičara Tuzlanskog kantona na ime pokrivanja dijela troškova učešća Naide Purišević i Borisa Stankovića na 22. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj, Rodos;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva općini Tešanj za projektovanje sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i Bobare-Drinčići-Blaževci, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godine;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta nabavke i ugradnje vertikalnih centrifugalnih pumpi sa pratećom opremom za pumpnu stanicu „Zmajevac“ vodovoda Slivno, općina Breza, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godine;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći u poljoprivrednoj proizvodnji;
 29. Prijedlog Zaključak o davanjue saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva namijenjena za nabavku 2 (dva) putnička vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglalsnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona broj: 14-34-16889-3/16 od 11.04.2018. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma