149. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.06.2018. godine

13 Jul 2018
10348 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 2. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, sa prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Mini tender 5 - Sanacija i asfaltiranje dionice puta Kamenica-Hatkine njive-završna faza, opština Teslić“ i i davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o o izvođenju radova;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JUNI 2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU „Osnovne muzičke škole“ Zenica;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova na projektu povećanja energetske efikasnosti na dva javna objekta na području Zeničko-dobojskog kantona u okviru realizacije Projekta "Zeleni ekonomski razvoj" sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP);
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa Memoranduma o razumijevanju za realizaciju projekta "Obnovljive energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u Bosni i Hercegovini (BIH)" sa Caritas Švicarske (CaCH);
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu za promet i usluge “Minex trade” iz Zenice za sufinansiranje projekta štampanja knjige “Pjegavi dječak”, autorice Maide Ajan;
 12. Prijedlog Zaključka o oodobravanju sredstava Udruzi građana „Nogometni veterani“ iz Usore za pomoć u financiranju troškova prijevoza na turnire;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku terenskih motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Visoko za pomoć u izgradnji kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj za sanaciju lijeve obale rijeke Zgošće, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu:
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07-34-8658-2/18 od 21.06.2018. godine;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma