Printaj ovu stranu

OBAVIJEST SA 48. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE

20 Jul 2018
3741 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 48. sjednici održanoj dana  17.07.2018. godine razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o vrsti i visini novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2018. godinu,

 

Nakon završenog preispitivanja mogućnosti izmjene Odluke o vrsti i visini novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2018. godinu, broj: 01-­­­­­­28-3665-1/18 i broj: 01-28-5650-2/18, u dijelu koji reguliše kriterij za određivanje visine naknade dolaska i odlaska na sjednice Skupštine, radnih tijela i Kolegija Skupštine, a u vezi koje je Kolegij Skupštine na 78. sjednici održanoj 24.05.2018. godine zauzeo stav da se razmotri mogućnost eventualnih izmjena i dopuna iste, Komisija je većinom glasova, sa tri glasa “za”, jednim glasom “protiv” i jednim glasom “uzdržan”, donijela Odluku o izmjenama Odluke o vrsti i visini novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2018. godinu, u kojoj je kao kriterij za određivanje visine naknade dolaska i odlaska na sjednice Skupštine, radnih tijela i Kolegija Skupštine utvrđeno da je to 20% cijene litra goriva koje automobil troši po pređenom kilometru, a da se cijena litre goriva utvrđuje šestomjesečno, na osnovu prosječne cijene litre goriva, utvrđene na osnovu podataka koje Stručna služba Skupštine dobije od trgovaca nafte i naftnih derivata sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK