Printaj ovu stranu

OBAVIJEST SA 49. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE

30 Avg 2018
3722 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 49. sjednici održanoj dana  16.08.2018. godine razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Nacrt Zakona o turističkim zajednicama,
  2. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,

Nakon završenog razmatranja Nacrta Zakona o turističkim zajednicama, Komisija je isti podržala te jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni Nacrt Zakona prihvati, te da isti uputi u javnu raspravu u trajanju od 15 dana,  da se na javnu raspravu pozovu svi relevantni subjekti iz ove oblasti, a da se javna rasprava održi u sjedištu Kantona.

Po završenom razmatranju Informacije o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.

 

    

Stručna služba Skupštine ZDK