OBAVIJEST SA 62. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

21 Sep 2018
2771 puta

 

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona
 • Amandmani I, II, III i IV poslanika Duvnjak Jasmina, Jukić Damira i Handžić Hasana
 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, predlagači: poslanici/zastupnici- Duvnjak Jasmin, Sarajlić Ismet, Jupić Amra, Husejnagić Munib
 5. Elaborat o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 • Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici
 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenica za period 2016-2036. godine
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Prostorni plan općine Zavidovići za period 2016-2036. godine
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog plana općine Doboj jug za period 2005-2020. godine

 

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona,  Komisija je sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan”konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 • Povodom amandmana I, II, III i IV poslanika Duvnjak Jasmina, Jukić Damira i Handžić Hasana, Komisija je konstatovala da su navedeni amandmani u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

 

Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,  Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica, Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, predlagača: poslanika/zastupnika- Duvnjak Jasmina,  Sarajlić Ismeta, Jupić Amre, Husejnagić Muniba,  Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom,  jer je oblast cestovnog prijevoza u podijeljenoj nadležnosti između kantona i F BiH, a da su skupštine kantona ovlaštene da svojim propisom uređuju organizaciju i način obavljanja taksiprijevoza putnika na svojoj teritoriji, i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te  da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

 

Po završenom razmatranju  Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici i  Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerska i poslovna informatika, prvog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Komisija je jednoglasno konstatovala da su navedeni akti u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjavaju uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke og, Komisija je jednoglasno konstatovala da su navedeni akti u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom, odnosno Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Skupštine, te da ispunjavaju propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenica za period 2016-2036. godine, Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom tj. članom 49. stav 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

 

Po završenom razmatranju  Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Prostorni plan  općine Zavidovići za period 2016-2036. godine, Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom tj. članom 49. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

 

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Prostornog  plana općine Doboj jug za period 2005-2020. godine, Komisija je jednoglasno konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom tj. članom 49. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma